fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Gesprekken met mgr. Léonard

KN Redactie 3 november 2016
image

Het interviewboek met mgr. Léonard Un évêque dans le siècle (‘Een bisschop in de tijd’) trekt internationaal de aandacht, nadat we op de website van Katholiek Nieuwsblad er het fragment uit publiceerden, waarin de voormalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel (2010-2015) spreekt over zijn misgelopen kardinaalshoed

Dit citaat kwam terecht bij Jan Bentz van de Canadese website LifeSiteNews, die stelt dat mgr. Léonard omwille van zijn moedig geloofsgetuigenis “onder iedere andere paus” geëerd zou zijn met het kardinalaat.

Ideologische maatregel

Dat Léonards opvolger mgr. De Kesel die eer wel direct te beurt viel, hoewel hij nog nauwelijks de gelegenheid heeft gehad die te verdienen, wordt internationaal met bevreemding gesignaleerd als een puur ideologische maatregel.

Als eerste aartsbisschop van Mechelen heeft Léonard het hele aartsbisdom bezocht. Aan pastorale ijver heeft het hem dus niet ontbroken. En wat hij intellectueel voorstelt, daarvan getuigt dit boekje.

Onderhoudend

Dat de 76-jarige mgr. Léonard een onderhoudend causeur is over om het even welk onderwerp, weet iedereen die het voorrecht heeft gehad met hem te verkeren. De liberale denker Drieu Godefridi voelt hem hier echter nadrukkelijk aan de tand als collega-vakfilosoof.

Dat Léonard ook hier zijn mannetje staat, weten we al sinds de sessies met Etienne Vermeersch (De ketter en de kerkvorst). Hij doceerde jarenlang filosofie aan de universiteit van Louvain, terwijl Bentz erop wijst dat Léonard, een kenner van Hegel, lid is van de Internationale Theologencommissie en daarmee adviseur van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Niet verrassend

Op zichzelf zijn de gespreksonderwerpen niet verrassend: geloof en wetenschap (darwinisme en evolutie met name), abortus, euthanasie, maar ook de huidige situatie van de filosofie.

In het voorwoord verdedigt de liberale vrijdenker Richard Miller de gedachtewisseling met een man des geloofs als Léonard, wiens antwoorden het risico lopen “alleen voor katholieken begrijpelijk” te zijn. Hij prijst Léonard echter voor diens filosofische, en dus voor alle gezindten te volgen behandeling van de voorgelegde problemen. Terecht: Léonard behandelt alle onderwerpen met objectiviteit, maar ook originaliteit.

Islam

Uiteraard komt ook de islam ter sprake, een onderwerp waar Godefridi zich zorgen over maakt. Léonard blijkt dan beïnvloed te zijn door het werk van Edouard-Marie Gallez, een broeder van Sint-Jan, die de islam afleidt uit de teleurstelling van Joods-christelijke stammen over het uitblijven van het rijk Gods.

Met de Koran, die zij toeschreven aan ene Mohammed, hadden ze een ‘heilig boek’ om dit rijk te forceren. Islamkritiek is nodig om de lont uit het kruitvat te halen, aldus Léonard, maar dan wel door moslims zelf.

Monseigneur Léonard interrogé par Drieu Godefridi, Un évêque dans le siècle. Uitg. CEP, 196 pp., pb., € 14,-, ISBN 978 2 39007 028 3