fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Weten te bidden is je waardigheid en kracht

KN Redactie 10 februari 2021
image
Paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 10 februari. Foto: CNS photo - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van 10 februari sprak paus Franciscus over het belang van het gebed.

In de vorige catechese hebben we gezien hoe het christelijk gebed ‘verankerd is in de liturgie. Vandaag zullen we benadrukken hoe het vanuit de liturgie altijd terugkeert naar het dagelijks leven: op straat, in kantoren, in vervoersmiddelen… En van daaruit gaat de dialoog met God verder: degene die bidt, is als een verliefd persoon die altijd de geliefde in zijn of haar hart draagt, waar die ook is.

Gebed leeft

In feite wordt alles in deze dialoog met God opgenomen: elke vreugde wordt een reden tot lof, elke beproeving is een aanleiding voor een verzoek om hulp. Gebed is altijd levend in het leven, als een sintel, zelfs als niet de mond, maar het hart spreekt. Elke gedachte, zelfs als die ogenschijnlijk ‘profaan’ is, kan doordrongen zijn van gebed.

Er is zelfs een gebedsaspect in de menselijke intelligentie; in feite is het een raam dat uitkijkt over het mysterie. Het verlicht de paar stappen die voor ons liggen en opent zich vervolgens voor de werkelijkheid als geheel, deze werkelijkheid die eraan voorafgaat en het overstijgt.

Een oneindige genade

Dit mysterie heeft geen verontrust gezicht, nee. De kennis van Christus geeft ons het vertrouwen dat waar onze ogen en de ogen van onze geest niet kunnen zien, niet het ‘niets’ is. Daar wacht iemand op ons, daar is een oneindige genade. En zo wekt het christelijk gebed een onoverwinnelijke hoop in het hart van de mens. Welke ervaring ons pad ook kruist, Gods liefde kan die in iets goeds veranderen.

Vandaag ontmoet ik God

In dit verband zegt de Catechismus: “Wij leren bidden op vastgestelde ogenblikken: wanneer wij luisteren naar het woord van de Heer en wanneer wij deelnemen aan zijn paasmysterie; maar zijn Geest wordt ons te allen tijde, in de gebeurtenissen van elke dag, aangeboden om het gebed te laten opborrelen. (…) De tijd is in handen van de Vader. in het heden worden wij geconfronteerd met de tijd, niet gisteren en ook niet morgen, maar vandaag” (nr. 2659). Vandaag ontmoet ik God, er is altijd het heden van de ontmoeting.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Er is geen prachtigere dag dan de dag die we aan het meemaken zijn. Er zijn mensen die altijd aan de toekomst denken: “Maar de toekomst zal beter zijn…” Maar ze nemen het heden niet zoals het komt. Het zijn mensen die in de fantasie leven, ze weten niet hoe ze de werkelijkheid concreet kunnen beleven. En het heden is echt, het vandaag is concreet.

Het gebed verandert ons

Het gebed vindt plaats in het heden. Jezus komt ons vandaag ontmoeten, in het heden dat we vandaag beleven.

Het is het gebed dat dit vandaag in genade verandert, of beter gezegd, dat ons verandert: het kalmeert de woede, ondersteunt de liefde, het vermenigvuldigt vreugde, het geeft de kracht om te vergeven. Op sommige momenten lijkt het alsof wij niet meer leven, maar dat de genade in ons leeft en werkt door gebed.

De Heer is er

En wanneer wij gedachtes van woede krijgen, van ontevredenheid, die ons naar bitterheid leiden, laten wij dan stoppen en tegen de Heer zeggen: “Waar bent U? En waar ga ik heen?”

En de Heer is daar, de Heer zal ons het juiste woord geven, het advies om verder te gaan zonder dit bittere sap van de negativiteit. Omdat het gebed altijd positief is. Altijd. Het brengt je vooruit. Elke dag die begint, mits verwelkomd in gebed, gaat gepaard met moed, zodat de problemen niet langer een obstakel zijn voor ons geluk, maar oproepen van God, gelegenheden voor onze ontmoeting met Hem. En wanneer iemand wordt vergezeld door de Heer, voelt hij zich moediger, vrijer en zelfs gelukkiger.

“Wanneer iemand wordt vergezeld door de Heer, voelt hij zich moediger, vrijer en zelfs gelukkiger”

Altijd voor alles en iedereen bidden

Laten we daarom altijd voor alles en voor iedereen bidden, ook voor onze vijanden. Jezus adviseerde ons dit: “Bid voor jullie vijanden”. Laten we bidden voor onze dierbaren, maar ook voor degenen die we niet kennen. Laten we zelfs bidden voor onze vijanden, zoals ik al zei, zoals de Schrift ons vaak uitnodigt om te doen. Het gebed leidt tot een overvloedige liefde.

We bidden vooral voor de ongelukkige mensen, voor degenen die in eenzaamheid en wanhoop huilen en niet geloven dat er nog steeds een liefde voor hen klopt. Het gebed verricht wonderen. De armen voelen dan, door de genade van God, dat, zelfs in hun precaire situatie, het gebed van een christen het mededogen van Jezus tegenwoordig stelt.

Ja, Hij zag met grote tederheid de vermoeide en verloren menigte mensen die als schapen zonder herder waren (vgl. Mc. 6,34). De Heer is – laten we dit niet vergeten – de Heer van mededogen, van de nabijheid, van de tederheid. Drie woorden om nooit te vergeten. Omdat ze de stijl van de Heer zijn: mededogen, nabijheid, tederheid.

Teder zoals Jezus

Het gebed helpt ons om van anderen te houden, ondanks hun fouten en zonden. De persoon is altijd belangrijker dan zijn daden, en Jezus veroordeelde de wereld niet, maar redde haar.

Het leven van mensen die altijd anderen veroordelen, is een slecht leven. Altijd veroordelen, oordelen: het is een slecht, ongelukkig leven. Jezus kwam om ons te redden: open je hart, vergeef, geef anderen het voordeel van de twijfel, heb begrip. Wees ook jij de ander nabij, heb mededogen, wees teder zoals Jezus.

Iedereen liefhebben

We moeten iedereen liefhebben en in het gebed onthouden dat we allemaal zondaars zijn en tegelijkertijd één voor één door God bemind. Door deze wereld op deze manier lief te hebben, haar liefdevol lief te hebben, zullen we ontdekken dat elke dag een fragment van het mysterie van God in zich draagt.

Het dagelijks leven doorkneden met gebed

De Catechismus schrijft ook: “Bidden bij de gebeurtenissen van elke dag en van elk ogenblik: dat is een van de geheimen van het rijk Gods die geopenbaard zijn aan de ‘kleinen’, aan de dienaars van Christus, aan de armen uit de zaligsprekingen. Het is terecht en goed dat wij ervoor bidden dat de komst van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede de loop van de geschiedenis beïnvloedt, maar het is ook van belang dat wij het deeg van de gewone alledaagse situaties doorkneden met het gebed. Elke vorm van gebed kan die gist zijn waarmee de Heer het rijk Gods vergelijkt” (nr. 2660).

Onze grootste waardigheid

De mens – de menselijke persoon, man en vrouw – is als een ademtocht, als een grassprietje (vgl. Ps. 144,4; 103,15). De filosoof Pascal schreef: “Het hele universum hoeft zich niet te bewapenen om hem te vernietigen; een damp, een druppel water is genoeg om hem te doden.”

Wij zijn fragiele wezens, maar wij weten hoe te bidden: dit is onze grootste waardigheid en het is ook onze kracht. Heb moed. Bid op ieder moment, in iedere situatie, opdat de Heer ons nabij is. En als een gebed wordt gebeden volgens Jezus’ hart, dan doet het wonderen. (Vertaling Francesco Paloni)

https://www.kn.nl/abonnementen/