<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Australische bisschoppen houden vast aan biechtgeheim

KN Redactie 5 september 2018
image
Foto: Paul Haring (CNS)

De Australische bisschoppen zijn tegen een aanbeveling van de nationale onderzoekscommissie die priesters wil verplichten het biechtgeheim te schenden in geval van seksueel misbruik.

De Australian Royal Commission deed vijf jaar lang onderzoek naar seksueel misbruik in de samenleving. In december bracht de commissie aan rapport uit, waaruit bleek dat tienduizenden kinderen en tieners de afgelopen decennia het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik zowel in kerkelijke- als overheidsinstellingen in Australië.

Celibaat en biechtgeheim 

Naast aanbevelingen voor overheid, onderwijsinstellingen en sportverenigingen zijn er ook voor religieuze organisaties en kerkgenootschappen. In de 21 adviezen aan de katholieke Kerk wordt onder meer aangedrongen op afschaffing van het verplichte celibaat en aanpassing van het biechtgeheim.

Uitzondering

De Australische bisschoppenconferentie zegt in een verklaring het overgrote gedeelte van de aanbevelingen over te zullen nemen, met uitzondering van het advies dat priesters verplicht om aangifte te doen wanneer tijdens een biechtgesprek duidelijk wordt dat een gelovige zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Dat zou betekenen dat het zogeheten biechtgeheim geschonden wordt, wat binnen de katholieke Kerk niet is toegestaan.

Onverenigbaar met geloof

“De enige aanbeveling die wij niet kunnen aanvaarden (…) verwijst naar het biechtgeheim”, aldus de Australische bisschoppenconferentie. Het schenden daarvan is volgens de bisschoppen onverenigbaar met het geloof van de katholieke Kerk en druist in tegen religieuze vrijheid. De bisschoppen zullen zich inzetten om kinderen en kwetsbare mensen te beschermen, “terwijl het biechtgeheim wordt gehandhaafd”, luidt het in de verklaring.

Ook stellen de bisschoppen dat “gebrekkige vorming van priesters en religieuzen voor het celibaat zou kunnen bijdragen tot een verhoogd risico van kindermisbruik, maar niet het celibaat als levensstaat op zichzelf”.

Strafrechtelijk vervolgen 

Drie Australische staten hebben inmiddels wetten aangenomen die priesters strafrechtelijk vervolgen wanneer zij geen melding maken van seksueel misbruik. Priesters in de betreffende gebieden hebben aangegeven “liever de gevangenis in te gaan”, dan het biechtgeheim te schenden.

Kerkelijk Recht

Volgens de Codex van Canoniek recht (CIC), het wetboek van de Rooms-Katholieke Kerk, is “het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of op welke andere wijze en om welke reden ook over de boeteling maar iets bekend te maken.” Wanneer een priester zich toch schuldig maakt aan het schenden van het biechtgeheim, wordt hij geëxcommuniceerd.

Priesters kunnen biechtelingen wel oproepen om zichzelf aan te geven bij de politie, of de absolutie alleen onder de voorwaarde van zelf-aangifte te verlenen. (KN/CNA)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.