fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Benedictus XVI ziet terugtreden als uitbreiding pausambt’

KN Redactie 25 mei 2016
image
Paus Benedictus XVI (Foto: AP)

Paus-emeritus Benedictus XVI ziet zijn terugtreden als een “uitbreiding van het petrinisch ambt” en niet als een in de steek laten ervan.

Niet in de steek gelaten

Gänswein, die persoonlijk secretaris is van paus Benedictus XVI en hoofd van het Pauselijk Huis, benadrukte dat paus Franciscus en zijn voorganger geen ‘concurrenten’ zijn. Volgens hem representeren beiden een “uitgebreid” pausschap met een “actief en een contemplatief lid”.
Paus Benedictus heeft zijn ambt niet in de steek gelaten, zoals paus Celestinus V dat deed in de 13e eeuw. Hij probeerde zijn ambt op een meer gepaste wijze vorm te geven gezien zijn toenemende broosheid.
“Daarom is het pausschap sinds 11 februari 2011 niet meer hetzelfde als voorheen”, aldus Gänswein.

Briljant en verhelderend

De naaste medewerker van beide pausen prees het boek Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI (Over de crisis van de Kerk. Het pontificaat van Benedictus XVI) geschreven door Roberto Regoli. Dat bevat volgens hem “briljante en verhelderende”, “goed gedocumenteerde en doorwrochte” passages.

Strijd rond Ratzinger

Hij ging vooral in op de beschrijving van de “dramatische strijd” die plaatsvond tijdens het conclaaf van 2005 tussen de voor- en tegenstanders van Jozef Ratzinger als opvolger van Johannes Paulus II. De laatsten verenigden zich in de zogenaamde Sankt-Gallengroep, waartoe onder anderen de kardinalen Danneels, Martini, Silvestrini, Lehmann, Kasper en Murphy O’Connor behoorden. Ook de toenmalige bisschop van Rotterdam, Ad van Luyn, maakte deel uit van de Sankt-Gallengroep.

Vatileaks niet doorslaggevend

Gänswein bevestigde dat de keuze voor Ratzinger de “uitkomst van een strijd” was, waarbij een preek van hem over de dictatuur van het relativisme de doorslag had gegeven.
Hij weersprak dat de vatileaks-affaire een grote rol hebben gespeeld bij het besluit van paus Benedictus XVI om terug te treden.

Zwart jaar 2010

Hij sprak in dat verband over het “zwarte jaar 2010”, toen Manuela Camagni, een van de vier zusters die hem verzorgden, dodelijk verongelukte en “kwaadaardige beschuldigingen” tegen hem werden geuit. Ook de affaire Williamson viel de paus zwaar.
Ook het latere verraad van diens butler viel de paus zwaar, maar was niet doorslaggevend. De paus is teruggetreden omdat hij het “passend” en “redelijk” vond omdat zijn krachten afnamen en hij er lang over had nagedacht.