fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschop daagt eigen ‘Kerk’ voor de rechter

KN Redactie 27 februari 2018
image
Bisschop Vitus Huonder (Foto: bisdom Chur)

Bisschop Vitus Huonder van het Zwitserse bisdom Chur sleept zijn eigen katholieke landskerk van het kanton Graubünden voor de rechter.

In 2012 nam het parlement van de Katholische Landeskirche Graubünden het besluit jaarlijks omgerekend 13.000 euro over te maken aan zwangerschapsbureau Adebar.

Scheiding Kerk en staat

De bisschop is ook van oordeel dat het door de staat bedachte concept ‘Landskerk’ in zijn huidige vorm een inbreuk is op de scheiding van Kerk en staat.
“In plaats van de katholieke Kerk naar haar eigen organisatievorm als bisdom te erkennen heeft de staat in verschillende kantons een soort ‘kloon’ van de katholieke Kerk gecreëerd, de ‘Landskerk’ die zich katholiek noemt”, aldus bisdomwoordvoerder Giuseppe Gracia.

Overheidsexperiment

“Deze kloon moet voor het origineel, de Kerk, belasting innen en helpen kerkelijke taken uit te voeren.” Volgens hem is het een gemankeerd overheidsexperiment, omdat “de kloon uiteindelijk kan doen wat zij wil. Zij noemt zich weliswaar katholiek en handelt in naam van de katholieke Kerk, maar kan toch organisaties als Adebar medefinancieren waarvan de activiteiten en basiswaarden onverenigbaar zijn met die van de katholieke Kerk”, aldus Gracia.

Geen gezag

Omdat het om een door de overheid bedachte instantie betreft is het ook haar verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de godsdienstvrijheid van de Kerk op geen enkele manier ingeperkt wordt. “Geen verduistering van de grondwaarden en kernboodschappen van de katholieke Kerk in de publieke ruimte. Het geloofsgetuigenis van de katholieke Kerk (…) in het bijzonder wat betreft de bescherming van het leven vanaf de conceptie, mag niet ondermijnd en ongeloofwaardig gemaakt worden”, aldus de woordvoerder. De Landskerk komt niet het gezag toe te bepalen wat ‘katholiek’ is of wat verenigbaar is met de waarden van de katholieke Kerk. “Dat gezag komt alleen de katholieke Kerk zelf toe”, aldus het bisdom Chur. (KN/Kath.net)