<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschoppen wijden Nederlandse bisdommen toe aan Onbevlekt Hart Maria

KN Redactie 14 mei 2017
image
Kardinaal Eijk gaat de Nederlandse bisschoppen voor in het toewijdingsgebed. (Foto: Ramon Mangold voor rkkerk.nl - katholiekleven.nl)

De Nederlandse bisschoppen hebben hun bisdommen zaterdag toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Ze deden dit tijdens een vesperviering in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw, Sterre der Zee in Maastricht.

Bij de viering waren alle Nederlandse bisschoppen aanwezig. Kardinaal Wim Eijk ging in zijn preek uitgebreid in op de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria in het licht van de verschijningen in Fatima, waarvan zaterdag het eeuwfeest werd gevierd. Paus Franciscus verklaarde in Fatima twee van de zienertjes heilig.

‘Intensief toeleggen op het gebed’

De kardinaal plaatste de verschijningen in Fatima in een reeks met die in La Salette (1846), Lourdes (1858) en Castelpetroso (1888). Steeds, zo zei hij, was Maria’s boodschap “dat we ons moeten bekeren tot Christus, de Zoon van God en haar Zoon, boete doen om vergeving te verkrijgen voor eigen zonden en die van anderen en ons intensief toeleggen op het gebed, vooral het rozenkransgebed”.

‘Kerkvervolging van buitenaf maar ook van binnenuit’

De boodschappen van Maria in Fatima zijn privé-openbaringen, die niets toevoegen aan “de Openbaring in de Heilige Schrift, de Publieke Openbaring gericht tot de hele mensheid”, die met Jezus Christus voltooid is, legde Eijk uit.

Ze “hielpen om beter te begrijpen wat het geloof in Christus onder de ernstige bedreigingen voor de Kerk in de twintigste eeuw concreet vroeg er om er moedig aan vast te houden”.

Ook nu nog zijn de boodschappen actueel, zei de kardinaal. “Want de situatie in de Kerk is er in onze eeuw beslist niet beter op geworden. Het christendom is de meest vervolgde godsdienst ter wereld. Bovendien is er niet alleen sprake van een kerkvervolging van buitenaf, maar ook van binnenuit.”

Onbevlekt Hart

Maria vroeg in Fatima onder meer om Rusland, “maar ook andere landen of personen aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden. Het hart staat hier voor het innerlijk van de persoon, ook wel het geweten, waar de mens ten diepste een relatie heeft met God. Het hart van Maria noemen we onbevlekt omdat zij vanaf haar ontstaan door God gevrijwaard is van de erfzonde en ook verder in haar leven vrij is gebleven van zonde”.

‘Maria’s moederlijke zorg’

Die toewijding betekent ten eerste “dat we Maria willen volgen in de keuze die zij vanuit haar diepste innerlijk maakte, toen haar door de aartsengel Gabriël werd gevraagd of zij de moeder van Gods Zoon wilde worden. Zij sprak haar ja tegenover God uit met de woorden: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” Evenals Maria willen we komen tot een volledige toewijding van onszelf aan Christus.”

Daarvoor heeft de mens Gods genade nodig en daarom drukt de toewijding aan Maria’s Onbevlekt Hart ook uit “dat we ons toewijden aan haar moederlijke zorg: met andere woorden ons toevertrouwen aan haar voorspraak voor ons bij God”.

‘In de beschermende handen van de Verrezen Heer’

“Paus Johannes Paulus II”, sloot de kardinaal af, “heeft gezegd dat zijn leven op 13 mei 1981 gered is doordat Maria de baan van de kogel die hem had kunnen doden heeft afgeleid. Die kogel is nu verwerkt in de kroon van het beeld van Maria in Fatima. Aan die beschermende hand van Maria door haar voorspraak vertrouwen de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen in deze vesper toe. We bidden dat Maria de weg van de Kerk en die van ons persoonlijk leven door haar aanhoudende voorspraak legt in de beschermende handen van de Verrezen Heer.”

> Lees hier de hele preek van kardinaal Wim Eijk.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.