fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in België

Broeders van Liefde België staan euthanasie toe

KN Redactie 25 april 2017
image
Foto: Broedersvanliefde.be

In de psychiatrische centra van de Broeders van Liefde in België wordt actieve voortijdige levensbeëindiging niet langer principieel uitgesloten. De koerswijziging werd vorige maand intern bekendgemaakt in een brief van het bestuur aan al zijn directies en artsen. Het Vlaamse weekblad Tertio bracht het nieuws vandaag naar buiten.

Frappant is, aldus Tertio-hoofdredacteur Geert De Kerpel in een commentaar, “dat die koerswijziging zelfs slaat op wie psychisch lijdt in een niet-terminale situatie. Voor alle duidelijkheid, dit gaat concreet onder meer over wie lijdt aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, autisme, eenzaamheid of het onvermogen sociale contacten te onderhouden.”

Door dit besluit “zijn er in de Belgische zorgsector haast geen plekken meer te vinden waar euthanasie niet tot de mogelijkheden behoort”, schrijft De Kerpel.

Verklaring

In een verklaring op hun website lichten de Belgische Broeders van Liefde de koerswijziging toe. “We nemen het ondraaglijk en uitzichtloos lijden en het verzoek tot euthanasie van patiënten ernstig. Anderzijds willen we het leven beschermen en waarborgen dat euthanasie enkel wordt uitgevoerd indien er geen enkele mogelijkheid meer is om een redelijk behandelperspectief aan de patiënt te bieden.”

Kritiek

René Stockman, generaal-overste van de wereldwijde congregatie, reageert teleurgesteld en kritisch op het besluit. “Ik ben ervan overtuigd dat we het recht hebben om euthanasie te weigeren”, zegt Stockman tegen de Vlaamse krant De Morgen. “De wet bepaalt dat ook. Nu zet men de deur op een kier en dat is jammer. We willen de wensen van de patiënten ernstig nemen, maar de beschermwaardigheid van het leven is voor ons absoluut. We kunnen niet aanvaarden dat euthanasie wordt uitgevoerd binnen de muren van onze instelling.”

Stockman zegt nog te overleggen met zijn medebroeders in het Vaticaan en de Belgische bisschoppen over mogelijke gevolgen. In een recent opinieartikel in Katholiek Nieuwsblad sprak de generaal-overste zich nog scherp uit tegen euthanasie. “Een fatsoenlijke maatschappij houdt de menselijke waardigheid hoog en geeft vooral zwakken en weerlozen elementaire hulp en zorg, en bescherming voor lijf en leven”, aldus Stockman in KN.