fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Buiten dreiging, binnen een goed gesprek: de christelijke lijsttrekkers in debat

KN Redactie 10 maart 2017
image
Sybrand Buma (CDA), Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) in debat. (Foto: KN - Mariska Orban)

Veel katholieken zweven tussen de drie christelijke partijen: CDA, SGP en de ChristenUnie. Gisteravond gingen ze met elkaar in debat in Ede. 

De drie christelijke lijsttrekkers Sybrand Buma, Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers debatteerden gisteravond met elkaar in Ede. Een christelijk debat georganiseerd door het Nederlands Dagblad: de toon was vriendelijker dan bij andere debatten en af en toe leek het zelfs even of er geen politici maar drie cabaretiers op het podium stonden.

Op de vraag van een Twitteraar bijvoorbeeld, waarom de drie partijen niet fuseerden, antwoorde Kees van der Staaij gevat: “De SGP is de oudste christelijke partij. Mij is ontgaan waarom de andere twee partijen daarna zijn opgericht.” Meteen daarop antwoordde Buma scherp: “Maar toen bleek dat er ook Nederlanders onder de grote rivieren wonen.”

Christelijke waarden

Ook kwamen de Bijbel en de christelijke waarden volop aan bod. En het milieu, ontwikkelingssamenwerking en de islam. Vooral Buma profileerde zich duidelijker dan in eerdere debatten als een christelijk leider die strijdt tegen het individualisme dat in zijn ogen een gevolg is van de ontkerkelijking. “Je kunt zeggen dat iemand in een boerka mag lopen omdat iedereen zelf mag doen wat-ie wil. Maar ik wil dat je beseft dat je samen moet leven.”

De ChristenUnie zette zich vooral neer als de linkse partij die groener is dan de andere twee christelijke partijen en meer begrip heeft voor moslims in ons land. “Ik mis tolerantie”, aldus Gert-Jan Segers. Daarnaast wijst Segers – die ervaring met moslims heeft omdat hij langdurig in Egypte woonde – ook op de gevaren van de donkere kanten van de Islam: “Het salafisme en het jihadisme zijn in strijd met het Evangelie.”

Reële dreiging

De avond in Ede begint spannend. Niet omdat de lijsttrekkers elkaar meteen in de haren vliegen, maar doordat er een reële dreiging is in bioscoop- en conferentiecentrum CineMec, waar het debat plaatsvindt. Overal staan zwaarbewapende politieagenten en ME’ers: voor en bovenop het centrum en binnen. Alleen al bij de toiletten zijn zes zwaarbewapende agenten. “We zijn hier omdat er iets aan de hand is”, vertelt één van de mannen.

De lijsttrekkers schijnen zich niets van het tumult aan te trekken. Ontspannen staan ze op het podium. Bij de eerste vraag aan Kees van der Staaij (SGP) – of hij werkelijk regelmatig stofzuigt thuis zoals hij in het ND stelde – geeft hij ruiterlijk toe: “Mijn vrouw vond dat beeld toch wat te rooskleurig.” Buma (CDA) reageert meteen kordaat: “Nou, één keer per jaar stofzuigen is ook regelmatig.”

Van der Staaij laat in zijn één-op-één gesprek weten dat hij het ‘ongemakkelijk’ en ‘heel ongelukkig’ vindt dat Turkije hier campagne voert. “Tegen de achtergrond dat de lange arm van Erdogan al reikt tot in Nederland en dit geen gezonde manier is om meer macht voor Erdogan te genereren.”

Levensbeëindiging

De ChristenUnie wil van het CDA weten of voor Buma levensbeëindiging bij voltooid leven onder de 75 jaar een breekpunt is. Buma’s antwoord is sterk: hij blijft overeind voor het kritische christelijke publiek en profileert zich tegelijkertijd als regeringswaardige partij.

“Als we alleen roepen dat we als christelijke partijen tegen zijn, wordt het een Haags spel waarin we als christelijke partijen in een hoek worden gedreven om daar te sikkeneuren. We kunnen deze discussie op inhoud winnen als we doorvragen: wat win je hiermee? Dan nemen we de SP, de PVV en misschien ook Asscher (PvdA) mee en winnen we. Als je alleen nee zegt, heb je niks.”

De ChristenUnie ziet dan haar kans schoon zich te profileren als ethisch leider. “Ook ik wil op inhoud het debat voeren”, stelt Segers “maar tegelijkertijd kan ik nooit een kabinet dragen waarbij wij levensbeëindigers opleiden.” Van der Staaij vult aan: “We moeten laten blijken in alles dat mensen waardevol zijn.”

Duurzaamheid

De ChristenUnie presenteert zich al snel als groenste en meest linkse christelijke partij. “Wij zijn voor rentmeesterschap en voor behoudt van de schepping. Het is vijf voor twaalf.” De CU trekt 5 miljard er voor uit om de CO2-uitstoot met 50% te verminderen.

Maar ook de SGP en het CDA zeggen duurzaam en groen te zijn. Kees van der Staaij: “Je kan ook groen zijn zonder dat je links bent.” De SGP-leider vindt dat boeren onterecht te veel de schuld krijgen van de milieuproblemen, terwijl er bijvoorbeeld geen milieubelasting op vliegtickets zit.

Buma vindt juist dat links alleen maar belastingen verhoogt om groen te zijn, terwijl dat vaak niet werkt. “Met belastingverhoging krijg je alleen boze mensen in plaats van een groener Nederland. Dan doe je hier de steenkoolovens dicht maar koop je nog viezer ijzer in China.”

Milieubelasting op vliegtickets vindt Buma ook zo’n slecht voorbeeld: “Dan rijden mensen met de auto naar Düsseldorf en vliegen vanuit daar naar Spanje.”

Dikke ik

In het één-op-één gesprek keert Buma zich tegen het individualisme dat hij ziet als een gevolg van de ontkerkelijking.

“De Kerk wordt kleiner, maar de kernwaarden van het Christendom moeten we overeind zien te houden. Zoals gelijkwaardigheid, zoals Paulus zei: ‘we zijn allen gelijk voor God’. En oog voor de ander. Vandaar dat we ook een maatschappelijke dienstplicht willen.”

“Nee, de jeugd is niet enkel slecht opgevoed”, antwoordt hij desgevraagd. “Dat is zo’n grachtengordelopmerking. Mijn kinderen zijn goed opgevoed.” Buma lacht en grapt: “Echt heel goed opgevoed. Maar ook voor hen vind ik het goed dat ze een maatschappelijke stage doen. Er is zoveel werk te doen. En jongeren leren dat het leven in dit land niet alleen draait om jou.”

Ook vindt Buma dat Nederland “wel wat meer ChristenUnie en SGP kan gebruiken”.

Ontwikkelingshulp

De SGP wil vooral meer investeren in defensie en de ontwikkelingshulp veranderen zodat er minder aan de strijkstok blijft hangen. “Minder aan VN-fondsen, meer geld voor maatschappelijke organisaties die in de haarvaten van de ontwikkelingslanden zitten.”

Buma van het CDA stelt dat er wat tegenover moet staan dat er minder vluchtelingen naar Nederland mogen komen: “Betere hulp in de regio zoals in Libanon, dat op zich een rijk land is maar wel onze hulp nodig heeft omdat Libanon zoveel vluchtelingen opvangt.” Maar hij wil ook meer geld voor defensie voor meer stabiliteit in de wereld.

De ChristenUnie vindt dat niet genoeg. Er moet meer geld naar ontwikkelingswerk. “Naastenliefde houdt niet op bij landsgrenzen.”

Islam

In het debat over de islam weet de SGP het publiek voor zich te winnen met het pakkende voorbeeld van Afrikaanse vluchtelingen die christen zijn geworden. “Zij worden door hun moslim-landgenoten met de dood bedreigd en moeten nu ondergronds samenkomen om te bidden. Terwijl ondertussen hier op de straten openlijk ‘Allahoe akbar’ wordt geroepen.”

ChristenUnie-leider Segers ziet in de donkere kant van de islam de grootste ideologische vijand, die in strijd met het Evangelie is. “Het salafisme is een kweekvijver voor het jihadisme.”

Verder vindt Segers dat de SGP de strijd tegen het salafisme en jihadisme te veel voert in kleine, onzinnige zaken, zoals het afschaffen van de minaretten. Kees van der Staay vindt juist dat de CU “klare wijn moet schenken” over de islam.