<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Eijk: ‘Exhortatie is kroon op bezinning over gezin’

KN Redactie 8 april 2016
image
Kardinaal Eijk: 'Toegankelijke tekst' met een 'zeer rijke inhoud'. Foto: KN/Jan Peeters

De exhortatie Amoris laetitia (De vreugde van de liefde) van paus Franciscus is “de kroon” op het door hem gestarte “proces van bezinning” over huwelijk en gezin.

Dat proces was nodig omdat de christelijke visie op huwelijk en gezin in een seculariserende wereld “steeds minder begrepen, aanvaard en in praktijk gebracht wordt”. “Dit manifesteert zich het meest in de Westerse wereld, waar de secularisatie zover is voortgeschreden dat christenen met name in West-Europa een minderheid vormen”, aldus de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Gezinssynodes

Eijk nam in 2014 en 2015 als synodevader deel een de beide bisschoppensynodes over het gezin. Op basis van de adviezen en overwegingen daarvan heeft de paus de vrijdag wereldwijd gepresenteerde postsynodale exhortatie (uiteenzetting) Amoris Laetitia geschreven.

Verstaanbaarder maken

Dat moet onder meer antwoord geven op de vraag hoe de Kerk wegen kan vinden in het pastoraat en in de verkondiging om haar leer inzake huwelijk en gezin verstaanbaarder te maken. “Wegen ook waarlangs zij echtparen en gezinnen kan helpen om te leven overeenkomstig Gods bedoelingen”, aldus Eijk.

Desgevraagd liet de kardinaal weten dat ook de tekst van de exhortatie “zeer toegankelijk” is.

Rustig lezen

In navolging van de paus adviseerde hij de tekst “niet gehaast te lezen, maar in alle rust te bestuderen en op je te laten inwerken”. Het gaat, zei hij, om een “zeer rijke inhoud” van een “opvallend existentieel karakter”.

Leer en leven

“Uiteraard verkondigt paus Franciscus op de eerste plaats de leer van de van de rooms-katholieke Kerk inzake huwelijk en gezin. Daarnaast schenkt hij volop aandacht aan de moeilijkheden die mensen ondervinden om die leer te begrijpen, toe te passen en eraan vast te houden.”

Barmhartige benadering

Waar het gaat om relaties “die niet of niet in alle opzichten beantwoorden aan de eisen die de kerkelijke leer stelt”, dringt de paus er bij pastorale krachten aan op “grote barmhartigheid” in hun benadering van de betrokkenen.

“Overigens zonder de kerkelijke leer los te laten of daaraan afbreuk te doen, maar door met veel liefde en geduld te begeleiden en nabij te zijn. Mensen met een irreguliere relatie moeten niet worden buitengesloten van kerkelijke activiteiten, maar daarin zoveel mogelijk worden geïntegreerd”, aldus Eijk. Daarbij komt het bij pastores aan op het maken van zorgvuldig onderscheid.

Hertrouwd gescheidenen

De kardinaal stipte in het bijzonder de kwestie van de hertrouwd gescheidenen aan, die rond beide synodes sterk in de aandacht stonden.

“Nergens in de Exhortatie zegt de paus dat zij de communie kunnen ontvangen. Dit betekent dat ten aanzien van mensen die gescheiden zijn en in een nieuwe relatie leven de traditionele praxis geldt die inhoudt dat zij de communie niet kunnen ontvangen”, aldus de kardinaal.

Goede begeleiding

“Op de vraag wat de Kerk mensen in deze situaties zou kunnen bieden, geeft paus Franciscus in hoofdstuk VIII van de Exhortatie het antwoord dat boven al is genoemd: mensen die in het pastoraat werkzaam zijn, moeten deze mensen begeleiden en bekijken hoe zij zoveel mogelijk bij het kerkelijk leven betrokken kunnen worden. Hierbij is het van belang zich te realiseren dat Gods genade niet alleen door middel van de sacramenten wordt ontvangen, maar ook door het horen en lezen van het Woord van God en door het gebed.”

Lees hier een samenvatting van Amoris laetitia, hier de volledige voordracht van kardinaal Eijk bij de presentatie van het document en hier een reactie van het echtpaar Paloni, dat aan de synode van 2015 deelnam.