fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in België

Generaal overste: Belgische bisschoppen moeten zich uitspreken over euthanasie-besluit Belgische Broeders van Liefde

KN Redactie 1 mei 2017
image
(Foto: broedersvanliefde.be)

Broeder René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde, verwacht een “duidelijke stellingname van de Belgische bisschoppenconferentie” over het in principe toelaten van euthanasie in zorginstellingen van de Belgische tak in de orde. Hij is daarnaast uiterst kritisch over uitlatingen hierover van de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Dit zegt hij in gesprek met Katholiek Nieuwsblad. Stockman voegde toe “via informele weg toezegging van steun” van de Belgische bisschoppen te hebben gekregen. Ook wijst hij erop dat “kardinaal De Kesel eens heeft gesteld dat instellingen het wettelijk recht hebben om euthanasie te weigeren”.

‘Verantwoordelijkheid stelling te nemen’

“Wij voeren overleg met Belgische bisschoppenconferentie. Zij hebben de verantwoordelijkheid om stelling te nemen en zich hierover uit te spreken. Er is ook contact met hooggeplaatsten binnen het Vaticaan. Ik heb daar duidelijkheid verschaft over de situatie. Het nieuws heeft ook Rome bereikt.”

‘Beschermwaardigheid leven absoluut’

Stockman reageert op het nieuwe visiedocument van de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Tertio meldde vorige week dat met dat document in de psychiatrische centra van de Broeders van Liefde in België actieve euthanasie niet langer principieel uitgesloten wordt, ook niet bij psychisch lijden in niet-terminale situaties.

Stockman keurt dit besluit “volledig af. Dit strookt niet met de visie van onze congregatie. Het is zeker niet de visie van de Broeders van de Liefde, waarbij eerbied voor de beschermwaardigheid van de mens hoog in het vaandel staat; wij beschouwen de beschermwaardigheid van het leven als absoluut. De organisatie in België wijkt van deze principiële kwestie af”.

‘Geseculariseerde visie’

Hij ziet het document als “het gevolg van de verregaande secularisatie in België en Vlaanderen. Ik ben zelf Vlaming maar sinds 2000 niet meer werkzaam in België. Ik heb sinds die tijd veel zien veranderen. Men wordt meegesleurd in de tendens van secularisering. In de tekst is geen enkele verwijzing naar God, de Bijbel of het christelijk mensbeeld te vinden. Het is een totaal geseculariseerde visie”.

‘Mgr. Bonny moet beseffen dat hij als bisschop spreekt’

Kritisch is Stockman ook over de eerste reactie van mgr. Johan Bonny op het document. De bisschop van Antwerpen zei volgens deredactie.be dat hij de tekst nog niet integraal gelezen had, “maar het lijkt mij een genuanceerd geheel", aldus Bonny. "Ik kan me voorstellen dat het voor een congregatie als de Broeders van Liefde, die wereldwijd actief is, moeilijk is om overal tot een gelijkaardig oordeel te komen over morele zaken. Specifiek moeten de broeders in onze Belgische samenleving een modus vivendi vinden tussen medische inzichten, morele oordelen, de publieke opinie en de heersende cultuur”.

Ook zei mgr. Bonny over het visiedocument: “”Het is goed mogelijk dat hun visie dicht aanleunt bij hoe wij daar als bisschoppen over denken. In ethische kwesties is het moeilijk om iedereen wereldwijd op dezelfde lijn te krijgen. De culturen en mentaliteiten binnen specifieke congregaties, maar ook binnen de Kerk zelf, zijn zo verschillend."

Volgens Stockman sprak mgr. Bonny voor zijn beurt. “Het is verkeerd dat een bisschop – zonder de hele integrale tekst te lezen – los van de bisschoppenconferentie uitspraken hierover doet. Ik heb mij enorm hieraan gestoord. In feite zegt hij dat euthanasie mogelijk moet zijn. Dat heeft me enorm gestoord. Hij moet beseffen dat hij als bisschop spreekt.”

‘Blijven vechten voor fundamentele waarden’

Broeder Stockman zei verder het afgelopen achter de schermen te hebben geprobeerd om de visie van de Belgische tak van zijn congregatie bij te sturen. In onder meer een boek en een opiniebijdrage in Katholiek Nieuwsblad betoogde hij onlangs nog dat de psychiatrie er is om mensen die psychisch lijden te helpen, niet om hun leven te beëindigen, en dat het leven te allen tijde beschermd moet worden.

“Dit is de kern en de missie van onze congregatie”, aldus Stockman. “Het generaal bestuur heeft er bij het bestuur in België formeel op aangedrongen om afstand te nemen van het visiedocument. Nu is het aan hen om antwoord te geven.”

De generaal overste blijft strijdbaar: “Deze ontwikkeling bevestigt het belang om te blijven vechten voor fundamentele waarden.”