fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Samen bidden in Mariaheiligdommen voor het werk van de bisschoppensynode

Selinde van Dijk-Kroesbergen 17 mei 2023
image
Biddende gelovigen in New York. Op 31 mei wordt wereldwijd gebeden voor het werk van de bisschoppensynode in oktober. Foto: OSV News - CNS file, Gregory A. Shemitz

Om alle gelovigen wereldwijd bewust te maken van het belang van het lopende synodale proces heeft het secretariaat van de synode over synodaliteit alle bisschoppenconferenties gevraagd om op woensdag 31 mei Mariagebeden te organiseren. Ook de Nederlandse bisschoppen geven hier gehoor aan.

In verschillende Mariaheiligdommen in Nederland zal er gebeden worden om het hele synodale proces in de Kerk onder de specifieke bescherming van Maria te plaatsen. De Nederlandse bisschoppen hebben hiervoor speciale gebeden gepubliceerd.

Deelname

Kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van de bisschoppensynode, richtte de uitnodiging in maart aan de hoofden van de oosterse Kerken en aan de voorzitters van de bisschoppenconferenties. Hij vroeg daarbij nadrukkelijk om een gevarieerde deelname van kerkleden, zoals leken, priesters en religieuzen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De website van de bisschoppen meldt dat iedereen welkom is om ter plaatse of thuis mee te bidden.

Liturgische dag

De dag is niet zomaar gekozen. Woensdag 31 mei is de liturgische gedachtenis van de Visitatie van de Heilige Maagd Maria. Gelovigen herdenken dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Beiden waren zwanger en spraken beroemde woorden.

De dag markeert eveneens het einde van de Mariamaand.