fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kerkleiders roepen op tot wettelijke bescherming arbeiders

KN Redactie 6 juli 2020
image
Een arbeider draagt water nabij een mijn in Congo. Foto: CNS photo - Baz Ratner, Reuters

Meer dan honderd kerkleiders wereldwijd hebben vandaag een oproep ondertekend voor internationale wetgeving ter bescherming van de arbeidsrechten van de meest kwetsbaren. Juist tijdens de pandemie wordt duidelijk dat op veel plaatsen de armsten lijden onder het onmenselijke beleid van veelal multinationals.

Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, tekende de oproep namens de Nederlandse bisschoppenconferentie. In totaal werd de oproep ondertekend door 113 bisschoppen en kardinalen, uit hoofdzakelijk Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa.

Urgent

“Wij zijn blij met dit initiatief van de internationale katholieke gemeenschap. De VN zijn al enkele jaren bezig met dit onderwerp, maar er zit weinig schot in. Door de coronacrisis zien we echter hoe urgent internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten is”, aldus bisschop Van den Hout.

Door de coronacrisis nemen grote modebedrijven bijvoorbeeld de reeds bestelde producten niet meer af, waardoor naaiateliers in arme landen naar hun inkomsten kunnen fluiten en hun werknemers niet meer kunnen uitbetalen.

Structurele oplossing

“We vinden dat er structurele oplossingen moeten komen. Internationale wet- en regelgeving, die geldt voor alle onderdelen van internationale productieprocessen en die ook milieubeheer erbij betrekt, kan hierbij een belangrijke rol spelen”, zegt Peter van Hoof, directeur van Vastenactie, een katholieke organisatie die opkomt voor sociale rechtvaardigheid.

Het zijn juist de multinationals die moeilijk zijn aan te spreken, omdat hun productieketens verspreid zijn over verschillende landen. Van Hoof: “Inmiddels is duidelijk dat bedrijven deze stappen niet vrijwillig zullen zetten: economische belangen gaat maar al te vaak voor het belang van mensen en milieu.”

Juridische kaders

“Daarom willen we wereldwijd beleidsmakers vragen om de juridische kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken en om duidelijke verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieubeheer in te voeren.”

Dat betekent concreet dat er bindende internationale wet- en regelgeving moet komen, waaraan alle ondernemingen zich moeten houden en waarmee ze ook ter verantwoording kunnen worden geroepen, vindt Van Hoof.

Laudato Si

Volgens mgr. Van den Hout past de oproep bij de encycliek Laudato Si’: “Paus Franciscus zegt daarin dat de verslechtering van het milieu en de maatschappij vooral de zwaksten treft en dat gerechtigheid deel moet uitmaken van het milieudebat.”

“Onze economieën zouden zich moeten laten leiden door waardigheid en rechtvaardigheid, niet door economisch gewin voor een kleine groep. Ik hoop daarom van harte dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor goede wet- en regelgeving die de mensen én de aarde beschermt”, besluit Van den Hout.