fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Kleine Zusters’ leggen Hooggerechtshof alternatief voor zorgmandaat Obama voor

KN Redactie 14 april 2016
image
Enkele 'Kleine Zusters van de Armen' nemen deel aan een March for Life in de plaats Scranton. (Foto: AP)

De Amerikaanse Kleine Zusters van de Armen hebben het Hooggerechtshof alternatieven voor het ‘HHS-mandaat’ voorgelegd, waarbij zowel aan de wet, als aan hun gewetensbezwaren tegemoetgekomen wordt.

Het gaat om de verplichting onder het zorgmandaat van de regering Obama voor werkgevers om hun werknemers zorgverzekeringen aan te bieden die contraceptiva en sterilisatie dekken.

Hoogste gerechtelijke instantie VS

De zaak rond de weigering van een aantal organisaties, waaronder de zuster, om hieraan te voldoen, ligt inmiddels bij de hoogste gerechtelijke instantie van de VS.

In een brief aan het Hof schetsen de organisaties een mogelijkheid waarbij werknemers toch dergelijke diensten aangeboden krijgen, zonder dat de werkgevers daar direct of indirect deel aan hebben.

‘Het religieuze bezwaar’

Mark Rienzi van het Becket Fund for Religious Liberty, dat de zusters vertegenwoordigt, zei dat de overheid op een gegeven moment “moet leren om genoegen te nemen met een ‘ja’. Het religieuze bezwaar is altijd alleen gericht geweest op die distributiemethoden die de non-profit organisaties en hun polissen dwongen mee te werken”.

Verzoek Hooggerechtshof

Zowel de overheid als de klagende partijen dienden dinsdag een schriftelijke reactie in. Het Hof had de partijen in maart gevraagd of er een manier zou zijn die zowel aan het mandaat, als aan de gewetensbezwaren van de organisatie tegemoet zou kunnen komen.

Het was voor het eerst sinds de jaren vijftig dat het Hof in het midden van een zaak een dergelijk verzoek had gedaan.

Mogelijkheid

De Kleine Zusters en de andere klagende partijen antwoordden dat een dergelijke mogelijkheid inderdaad bestond.

Die komt erop neer dat de gewetensbezwaarde instelling een mogelijke verzekeraar meldt gewetensbezwaren te hebben tegen bepaalde dekkingen in polissen. De verzekeraar zou dan, los van de polis en tegen een aparte polissom, die vergoedingen moeten aanbieden.

‘Echt onafhankelijk’

De dekking zou dan “echt onafhankelijk” moeten zijn van de gewetensbezwaarde werkgevers, “aangeboden door een apart beleid, met een apart inschrijvingsproces, een aparte verzekeringskaart en een aparte bron van betalen, en aangeboden aan individuen door aparte communicatie”.

Andere oplossing

Een mogelijke andere oplossing zou zijn dat de overheid een directe verplichting aan verzekeraars oplegt om de dekking apart aan te bieden, en de werknemers los van de werkgevers benadert.

Zorg voor ouderen

De Kleine Zusters van de Armen zijn actief in de zorg voor ouderen. Ze zijn inmiddels al jaren aan het procederen in verband met hun weigering de gewraakte vergoedingen aan te bieden aan hun werknemers.

Bezoek paus Franciscus

Tijdens zijn reis naar de Verenigde Staten bracht paus Franciscus een bezoek aan de zusters.