fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Lokaal

Na negen jaar weer priesterwijding bij franciscanen

Selinde van Dijk-Kroesbergen 12 april 2021
image
Broeder Jan ter Maat werd afgelopen zondag gewijd door mgr. Gerard de Korte. Foto: franciscanen.nl

In het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch is afgelopen zondag de franciscaanse broeder Jan ter Maat tot priester gewijd. Het was de eerste priesterwijding bij de Nederlandse franciscanen in negen jaar. Mgr. Gerard de Korte, die Ter Maat wijdde, zei te hopen dat de broeder zal leven vanuit de vredesgroet van Jezus Christus.

“Vrede voor jullie”, groette Jezus toen Hij na zijn opstanding aan zijn leerlingen verscheen. En in die vrede, zei mgr. De Korte, komt ook zijn vergeving mee.

‘Er zijn voor de kleine en kwetsbaren’

De Korte citeerde vervolgens de woorden van Christus tijdens de tweede verschijning: “Raak mijn wonden maar aan!” De bisschop zei hierover: “Christus is ook nu nog te zien in degene die gewond zijn geraakt door het leven. En juist de spiritualiteit waaruit Jan wil leven, in het voetspoor van de heilige Franciscus, heeft daar een grote gevoeligheid voor. Er zijn voor de kleine en de kwetsbaren, voor degene die naar de wereld gezien niet mee tellen, maar die in Gods ogen zijn lievelingen zijn.”

Opdracht

Hierin ligt volgens de bisschop de opdracht voor Ter Maat. “Ik denk dat dat de opdracht is, die broeder Jan als priester zal hebben. Leven vanuit de vrede van Christus en tegelijkertijd georiënteerd zijn op die mensen die de wonden van Christus vandaag dragen. Juist in deze stadskerk, dit stadsklooster, waar van oudsher deze mensen komen om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Van zijn provinciaal overste Theo van Adrichem kreeg de broeder de opdracht om het pastoraat vanuit de kloosterkerk van San Damiano verder uit te bouwen en vorm te geven.

Tien jaar katholiek

Ter Maat (42) is zoon van een protestantse predikant. Hij werkte jarenlang als verpleegkundige in de psychiatrische zorg. Tien jaar geleden werd hij katholiek, waarna hij in 2014 bij de franciscanen intrad. Vorig jaar werd de broeder tot diaken gewijd.

‘Het is de eerste keer dat ik broeders naar huis moet sturen’

De priesterwijding vond in klein gezelschap plaats. Onder de aanwezigen waren de directe familie van Ter Maat, een flink aantal broeders en enkele vrienden en bekenden. Na afloop kon slechts een beperkt aantal mensen de wijding vieren. “Het is de eerste keer dat ik broeders naar huis moet sturen”, zei Van Adrichem hierover. De Mis met wijdingsplechtigheid is online terug te zien.