<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Müller: ‘Leer Humanae Vitae onveranderlijk’

KN Redactie 12 maart 2018
image
Kardinaal Müller (Foto: CNS photo/Ettore Ferrari, EPA)

De katholieke leer over de voortplanting, zoals neergeschreven in de encycliek Humanae Vitae (1968) kan niet veranderd worden, zelfs niet door een paus.

Het boek beschrijft de bijdrage van de latere Poolse paus aan de encycliek. Müller ging in op recente pogingen om Humanae Vitae opnieuw te interpreteren. “Het opleggen van een heterodoxe leer aan de gelovigen is een misdaad tegen de Kerk en een verraad van haar opdracht en mandaat het geloof te behouden zoals authentiek door de apostelen is overgeleverd”.

Contraceptie soms ‘vereist’

Daarmee verwees hij naar het artikel ‘Humanae Vitae herlezen in het licht van Amoris laetitia’ van de Italiaanse theoloog Maurizio Chiodi. Chiodi werd onlangs door paus Franciscus benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. In het artikel, gepubliceerd in de katholieke krant Avvenire, schrijft Chiodi dat “er omstandigheden zijn die het gebruik van contraceptie vereisen” omdat in die gevallen “technische interventie niet de verantwoordelijkheid van vruchtbare relaties loochenen”.

‘Daad van verantwoordelijkheid’

Kunstmatige methoden van geboorteregeling “kunnen een daad van verantwoordelijkheid zijn, niet om het geschenk van een kind radicaal af te wijzen, maar omdat de verantwoordelijkheid van het paar en het gezin tot andere vormen van welkom en gastvrijheid roept”, aldus Chiodi die daarmee lijnrecht tegen de encycliek ingaat.

Geheime commissie

Müller verwierp iedere poging om Humanae Vitae te “reïnterpreteren” en benadrukte dat ook de geheime commissie die het ontstaan van de encycliek bestudeert de leer niet zal kunnen aanpassen.

Vermeende dogmaverklaring

Tijdens de boekpresentatie werd ook ingegaan op een gerucht dat Karol Wojtyla er in een brief bij paus Paulus VI op zou hebben aangedrongen de leer van Humanae Vitae ex cathedra onfeilbaar te verklaren. In de brief, die in het boek is opgenomen, vraagt hij Paulus VI niet de leer onfeilbaar te verklaren, maar te benadrukken dat de leer deel uitmaakt van het universele Leergezag en daarmee onfeilbaar is, aldus Livio Melina, van 2006 tot 2016 president van het Johannes Paulus II Instituut in Rome.

‘Nepnieuws’

Volgens Melina gaat het om pogingen van bepaalde media Karol Wojtyla neer te zetten als een “rigide” traditionalist tegenover een “meer open” Paulus VI. Melina sprak van een typisch voorbeeld van “nepnieuws”. Dat beeld werd onder meer gesuggereerd in een recent hoofdredactioneel commentaar van Avvenire, een uitgave van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

‘Schadelijke’ interpretaties

De toenmalige kardinaal van Krakau stelde paus Paulus VI in 1969 een reeks maatregelen voor die erop gericht waren priesters en leken te helpen moeilijkheden aan te pakken die het gevolg waren van “schadelijke” interpretaties van Humanae Vitae.
Later zou hij als paus benadrukken dat “wat de Kerk over anticonceptie leert, niet een door theologen vrij te bediscussiëren onderwerp is. Het tegenovergestelde leren komt neer op het in dwaling brengen van het morele geweten van de echtgenoten.” (KN/CNA)