fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus kende bezwaren tegen Chileense bisschop

KN Redactie 14 januari 2018
image
Boze Chilenen protesteren tegen de benoeming van Juan Barros tot bisschop van Osorno in 2015. (Foto: CNS photo/Carlos Gutierrez, Reuters)

Paus Franciscus was volledig op de hoogte van de bezwaren van zowel het Vaticaan zelf als van de Chileense bisschoppen tegen de benoeming van de bisschop van Osorno

De publicatie komt aan de vooravond van het pausbezoek aan Chili, dat maandag begint. De omstreden benoeming van bisschop Juan de la Cruz Barros in 2015 op de zetel van het bisdom Osorno zou tot openlijke protesten kunnen leiden. Een verzoek van gekrenkte gelovigen van Osorno om de paus te ontmoeten werd afgelopen zomer afgewezen omdat daar geen ruimte in het reisschema zou zijn.

Medeweten

Bisschop Barros was een beschermeling van Fernando Karadima, een vooral onder de Chileense elite populaire priester die op grote schaal minderjarigen blijkt te hebben misbruikt. De parochie waarvan Karadima pastoor was bracht tientallen priesters voort, van wie er vijf bisschop werden, onder wie Barros.
Barros wordt ervan beschuldigd op de hoogte te zijn geweest van het misbruik en als secretaris van de aartsbisschop van Santiago brieven van slachtoffers te hebben verdonkeremaand.

Ziekteverlof

In 2014 drong de apostolisch nuntius in Chili er bij Barros op aan zich terug te trekken als legerbisschop en een jaar met ziekteverlof te gaan. In die periode begon de publieke opinie zich tegen hem te keren nadat eerder een strafproces tegen Karadima wegens verjaring was mislukt. “Niet bij gebrek aan bewijs”, had de rechter volgens AP benadrukt.
Barros weigerde, omdat hij vond dat ook twee andere ‘Karadima-bisschoppen’ zich dan moesten terugtrekken. Uit de brief van de paus blijkt dat deze eis kennelijk een probleem vormde en dat hij daarom besloot hem tot bisschop van Osorno te benoemen.

Ondanks protesten

Toen de paus zijn benoeming in januari 2015 bekendmaakte verzocht een groep Chileense bisschoppen daarvan af te zien. In zijn antwoord, in handen van AP, schrijft de paus dat hij van de pogingen van de nuntius op de hoogte was evenals van de weigering van Barros en dat hij toch besloten had hem te benoemen, ondanks heftige protesten van priesters en gelovigen van het bisdom.
Die probeerden zijn installatie in maart 2015 fysiek te verhinderen.

Overtuigd van onschuld

Volgens het Vaticaan was paus Franciscus ten tijde van de benoeming volledig op de hoogte van de banden tussen Barros en Karadima, maar dat hij overtuigd was van Barros’ onschuld. Karadima was al in 2011 door het Vaticaan tot de lekenstand teruggebracht.
De paus zou enkele maanden na Barros installatie tegenover een groep Chilenen hebben gezegd dat de beschuldigingen “ongefundeerde linkse verzinsels” waren en de publieke opinie zich altijd laat meeslepen negatieve praat. Mensen die de beschuldigingen serieus nemen zou hij “dom” hebben genoemd.

Schaduw

Sinds de onthullingen rond Karadima in 2009 is het aantal kerkverlaters in Chili met 10% het hoogst van heel Latijns-Amerika. Ook het aantal priesterkandidaten is met 20% teruggelopen.
Volgens AP zal het feit dat de paus de negatieve gevolgen van Barros’ benoeming op de koop toe heeft genomen een schaduw op het bezoek kunnen werpen. (KN/CWN)