fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus ontmoet overste Piusbroederschap

KN Redactie 4 april 2016
image
Mgr. Bernard Fellay (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft voor het eerst het hoofd van de traditionalistische priesterbroederschap Pius X (FSSPX) ontvangen voor een gesprek.

Vaticaans vicewoordvoerder Greg Burke bevestigde maandag dat de paus bisschop Bernard Fellay zaterdag in Casa Santa Marta ontving voor een gesprek.

Eetzaal Casa Santa Marta

Tot dusverre ontmoetten de twee elkaar alleen kort in de eetzaal van Santa Marta, begin 2014. Toen begroette de paus mgr. Fellay kort.

Biechten bij FSSPX-priesters

Paus Franciscus kwam de FSSPX verrassend tegemoet toen hij in een schrijven op 1 september 2015 alle gelovigen toestond om in het Barmhartigheidsjaar ook bij priesters van de broederschap te kunnen biechten.

In de brief benadrukte de paus: “Ik vertrouw erop dat in de nabije toekomst oplossingen gevonden kunnen worden om de volledige eenheid met de priesters en oversten van de broederschap terug te winnen.”

Fellay over Franciscus

Op 21 maart, dus voor de ontmoeting, gaf mgr. Fellay op een FSSPX-website al een video-interview over de stand van zaken tussen zijn broederschap en het Vaticaan.

Hij zei daarin dat de paus de Piusbroeders op veel punten “enorm alarmeert”, maar dat het “duidelijk” is “dat paus Franciscus ons wil laten leven en overleven. Hij heeft zelfs tegen iedereen die wilde luisteren gezegd dat hij de broederschap nooit enig kwaad zou doen”.

De breuk

Pogingen om de volledige eenheid tussen Rome en de Piusbroeders te herstellen, zijn tot nog toe steeds spaak gelopen. De breuk ontstond toen de stichter van de groep, aartsbisschop Marcel Léfèbvre, tegen de wil van paus Johannes Paulus II in vier bisschoppen wijdde.

Paus Benedictus XVI kwam de FSSPX in 2009 tegemoet door de excommunicatie van de vier door mgr. Léfèbvre gewijde bisschoppen op te heffen.

Gesprekken

De daaropvolgende gesprekken liepen echter op niets uit. De Piusbroeders weigerden de door het Vaticaan voorgestelde ‘leerstellige pre-ambule’ te ondertekenen. Daarin zouden zij ook het Tweede Vaticaans Concilie moeten erkennen.

Volgens het voorstel zou de FSSPX in het geval van een hereniging een zogeheten personele prelatuur moeten worden, zoals het Opus Dei.