fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Politiek

Geen Kamermeerderheid voor schrappen abortus uit strafrecht

Peter Doorakkers 25 mei 2023
image
Dzifa Kusenuh presenteert het pleidooi voor schrappen van abortus uit het wetboek van strafrecht. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf aan daar niet in te willen meegaan. Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen

In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor het schrappen van abortus uit het wetboek van strafrecht. Dat bleek woensdag tijdens een debat over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’.

Het initiatief van BNNVARA en het Humanistisch Verbond werd door ruim 93.000 mensen ondertekend – ruim voldoende om het op de agenda van de Kamer te krijgen: daar zijn 40.000 handtekeningen voor nodig.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Onder de huidige regeling, vastgelegd in artikel 296 van het wetboek van strafrecht, is abortus in principe strafbaar. Het artikel bepaalt daarbij dat een arts die een abortus uitvoert, niet vervolgd wordt als aan de voorwaarden uit de Wet afbreking zwangerschap is voldaan.

Taboe

Volgens de initiatiefnemers is abortus in Nederland daarmee “niet ‘een recht, mits’. Nee, het is ‘strafbaar, tenzij’”. “Hierdoor is abortus niet goed verankerd in de wet. Het is dus een schijnveiligheid”, zei Dzifa Kusenuh van het burgerinitiatief.

Ook zou de regeling volgens Kusenuh zorgen voor een taboe op het spreken over abortussen door vrouwen die er een ondergingen en artsen die ze uitvoeren.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het initiatief kreeg steun van onder meer D66 en GroenLinks – die laatste partij kondigde aan met een wetsvoorstel over het schrappen van artikel 296 te komen.

Onterechte suggestie

Onder meer de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP pleitten voor handhaving ervan.

CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker wees op de titel van het burgerinitiatief, die volgens haar ten onrechte suggereert dat abortus een misdaad is. “Dat is niet zo, niet voor de vrouw die voor abortus kiest en niet voor de abortusarts die een zwangerschap afbreekt” onder de wettelijk gestelde voorwaarden.

 

“Vrouwen worden überhaupt niet in het strafrecht betrokken en zijn dus in geen geval strafbaar”
- CDA-Kamerlid Hilde Palland

Voor haar fractie is “afbreking van de zwangerschap in het Wetboek van Strafrecht een bescherming van het ongeboren leven en ook van de vrouw die zwanger is, tegen onkundige of kwaadwillende artsen en tegen een gedwongen abortus of een stiekeme abortus door bijvoorbeeld een partner. Daar zijn helaas ook nu nog tragische voorbeelden van”.

Bescherming

Volgens SGP’er Chris Stoffer drukt de wetgever met de huidige regeling uit “dat het ongeboren leven een eigenstandige waarde heeft en ook bescherming verdient” en biedt artikel 296 “een nadrukkelijke bescherming van zwangere vrouwen, bijvoorbeeld tegen gedwongen abortus”.

“Het burgerinitiatief dat nu aan de orde is, stelt voor om dit artikel te schrappen. Hiermee wordt de bescherming van vrouwen ernstig aangetast, maar ook zouden de laatste restjes wettelijke bescherming van het ongeboren leven verdwijnen.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het CDA gaf aan het oneens te zijn met de suggestie dat artikel 296 “stigmatiserend zou zijn voor de vrouwen” en daarom geschrapt zou moeten worden. “In Nederland is een zorgvuldig uitgevoerde abortus namelijk niet strafbaar”, zei Kamerlid Hilde Palland. “Vrouwen worden überhaupt niet in het strafrecht betrokken en zijn dus in geen geval strafbaar.”

Meerderheid voor behoud artikel 296

De grootste coalitiepartij VVD gaf aan weliswaar voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te staan, maar te vinden dat dat in de huidige wet afdoende geregeld is.

Ook de oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie lieten blijken artikel 296 niet te willen schrappen uit het wetboek van strafrecht. Daarmee is er een meerderheid van 78 Kamerleden voor behoud van de huidige regeling.