fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Vaticaan: toegang tot schoon water is mensenrecht

Catholic News Service 2 april 2020
image
Een man in Puerto Rico haalt water bij een bron in de bergen. Foto: CNS Photo - Bob Roller

Toegang tot schoon water is volgens het Vaticaan een essentieel mensenrecht dat moet worden verdedigd en beschermd.

In een maandag gepubliceerd document staat dat de Kerk dit recht verdedigen om zo het algemeen welzijn te dienen. Overheden wordt gevraagd om wetten en structuren te maken die “ten dienste staan ​​van het recht op water en het recht op leven”.

‘Wereldwijd toegang tot schoon water’

Het Vaticaanse dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling roept met het document op tot “een watermanagement dat zorgt voor een wereldwijde en duurzame toegang tot schoon water om de toekomst van het leven, de planeet en de menselijke gemeenschap te verzekeren”.

Onderlinge verbondenheid

In het document staat dat de huidige coronapandemie licht heeft geworpen op “de onderlinge verbondenheid van alles, of het nu ecologisch, economisch, politiek of sociaal is”.

Water heeft volgens het document een zeer grote invloed op al die terreinen.

Toegang tot water, aldus het document, “kan het verschil maken tussen overleven en sterven”, vooral in arme gebieden waar drinkbaar water schaars is.

Bedreigingen

In het document wordt op verschillende gevaren gewezen. Zo hebben ongeveer 2 miljard mensen nog steeds onvoldoende toegang tot drinkwater hebben, of alleen maar tot vervuild drinkwater. Dit is een rechtstreekse bedreiging voor hun gezondheid.

Ook valt er te lezen dat schoon drinkwater gebruikt wordt als middel om mensen, vooral vrouwen, uit te buiten.

Uitbuiting vrouwen

“Wanneer autoriteiten de burgers niet afdoende beschermen, komt het voor dat ambtenaren of technici die verantwoordelijk zijn voor het leveren van water of het uitlezen van de meters, mensen chanteren die niet in staat zijn om voor water te betalen.”

Volgens het document worden meestal vrouwen hier de dupe van. In ruil voor seks blijven zij dan toegang tot water houden. Dit soort misbruik en corruptie wordt volgens het dicasterie ‘sextorsie’ genoemd.

Levensonderhoud mensen geschaad

Milieuvervuiling en uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen leiden er toe dat boeren niet voldoende water hebben om hun gewassen te kunnen verbouwen. Dat schaadt het levensonderhoud van miljoenen mensen en veroorzaakt “armoede, instabiliteit en niet-gewilde migratie”.

Noodzaak van water

“Water wordt soms misbruikt, onbruikbaar en onveilig gemaakt, vervuild of verspild”, staat in het document. Maar de absolute noodzaak ervan voor het leven van mens, dier en plant is volgens de schrijvers groot.

Ten slotte vormt de toenemende vervuiling van de oceanen in de wereld, met name als gevolg van het winnen van grondstoffen, en de opwarming van de aarde ook een aanzienlijke bedreiging voor de mensheid.

Iedereen moet bijdragen

Volgens het dicasterie is het nodig dat “we gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten tonen en zorg moeten dragen voor ons gemeenschappelijke huis”.

‘Duurzaam en rechtvaardig’

“Alles moet op de meest duurzame en rechtvaardige manier worden gedaan voor de samenleving, het milieu en de economie, terwijl de burgers informatie moeten kunnen zoeken, ontvangen en delen”, aldus het document.

‘Partij kiezen voor wie lijden’

In gebieden waar water een essentiële hulpbron is voor visserij en landbouw, moeten lokale Kerken “altijd partij kiezen voor degenen die het meest lijden, voor degenen die het meest in moeilijkheden verkeren, voor degenen die geen stem hebben en wier rechten worden vertrapt of hun inspanningen gedwarsboomd”.

Het dicasterie zei dat onderwijs, met name in katholieke instellingen, mensen kan helpen informeren over het belang van het recht op toegang tot schoon water. Ook kan het bijdragen aan meer solidariteit onder de mensen die zich voor dat recht inzetten.

Leergebied voor solidariteit

Water, concludeert het dicasterie, “kan en moet een leergebied zijn voor solidariteit en samenwerking in plaats van een trigger voor conflict”.