fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Vooraanstaande wetenschappers scharen zich achter ‘dubia’

KN Redactie 9 december 2016
image
Foto: Karl Norling ccby flickr.com

23 Prominente wetenschappers en geestelijken hebben zich achter de brief geschaard waarin vier kardinalen paus Franciscus om opheldering van Amoris laetitia (AL) vragen.

In de brief vragen de kardinalen paus Franciscus formeel vijf fundamentele kwesties op te helderen waarin diens apostolische exhortatie in tegenspraak lijkt te zijn met de Heilige Schrift, de traditie en eerdere documenten van paus Johannes Paulus II.

‘Uitzaaiende crisis’

De “wijdverbreide verwarring en onenigheid sinds de publicatie van AL” is een “uitzaaiende crisis” vergelijkbaar met de “grote Ariaanse crisis uit de vierde eeuw”, aldus de ondertekenaars. Zij verwijzen naar eerdere vergelijkingen die wetenschappers met die crisis hebben gemaakt.

Zelfs de paus

Tijdens de Ariaanse crisis “twijfelde het overgrote deel van de bisschoppen, en zelfs de opvolger van Petrus, aan de goddelijkheid van Christus”.
“Velen vielen niet volledig in ketterij, maar, weerloos door verwarring of verzwakt door gebrek aan moed, zochten zij passende compromissen in het belang van ‘vrede’ en ‘eenheid’.”

Lippendienst

“Vandaag zijn wij getuigen van een vergelijkbare uitzaaiende crisis, ditmaal over fundamentele aspecten van het christelijk leven. Er wordt voortdurend lippendienst bewezen aan de onontbindbaarheid van het huwelijk, de ernstige objectieve zondigheid van ontucht, overspel en sodomie, de heiligheid van de heilige Eucharistie, en de verschrikkelijke werkelijkheid van doodzonde.”

Overdreven nadruk op ‘barmhartigheid’

“Maar in de praktijk ondermijnen of ontkennen een toenemend aantal hooggeplaatste prelaten en theologen deze dogma’s en inderdaad, het bestaan van uitzonderingsloze verboden in de goddelijke wet met betrekking tot seksueel gedrag, door hun overdreven of eenzijdige nadruk op ‘barmhartigheid’, ‘pastorale begeleiding’ en ‘verzachtende omstandigheden’.”

‘Onzeker geluid’

Paus Franciscus laat “een zeer onzeker geluid horen in deze strijd tegen de ‘machten en krachten’ van de vijand”. “Het bootje van Petrus lijkt gevaarlijk op een schip zonder roer” en “toont symptomen van een beginnende desintegratie”, aldus de geleerden.

Plicht te bevestigen

De ernst van deze situatie betekent dat “alle opvolgers van de apostelen de ernstige en dringende plicht hebben om helder en krachtig de morele leer te bevestigen zoals die duidelijk is uiteengezet in de leerstellingen van eerdere pausen en het Concilie van Trente.”

‘Passend en opportuun’

De wetenschappers wijzen erop dat verschillende bisschoppen en andere kardinalen al hebben gezegd dat ze de vijf dubia “passend en opportuun” vinden. En dat zij “vurig hopen en vurig bidden” dat veel meer prelaten de vijf dubia onderschrijven.

Kritiek zonder antwoorden

Hoewel “verschillende prominente prelaten scherpe kritiek hebben geuit op de stelling van de vier kardinalen” deden ze dat zonder zelf enige opheldering te geven over de vijf ter zake doende en zoekende vragen, aldus de brief.

‘Hermeneutiek van continuïteit’

“We hebben pogingen gelezen om de apostolische exhortatie te interpreteren binnen een ‘hermeneutiek van continuïteit’ van kardinaal Christoph Schönborn en professor Rocco Buttiglione. Maar wij vinden dat zij er niet in slagen hun centrale bewering waar te maken dat de nieuwe elementen die AL bevat niet de goddelijke wet schaden maar slechts legitieme veranderingen in pastorale praktijk en kerkelijke discipline beogen.”

‘Juist, maar niet van toepassing’

“De stelling van sommigen die de visie van paus Franciscus delen lijkt te zijn dat katholieken tegelijkertijd moeten geloven dat de leer van paus Johannes Paulus II – en al zijn voorgangers – juist blijft, maar dat die ook niet langer van toepassing is in concrete situaties”, aldus de Britse filosoof en medeondertekenaar dr. Joseph Shaw tegenover LifeSiteNews.

Geen goed vaderschap

“Om van mensen te vragen op twee gedachten te hinken getuigt niet van goed vaderschap. Het kwetst de gewone katholieken en de waarheid. Dit soort verdediging van Amoris Laetitia afwijzen wordt niet alleen door het geloof geëist, maar ook door ons gezonde verstand.”

Ondertekenaars

Ondertekenaars van de verklaring zijn onder anderen dr. Anna M. Silvas van de Universiteit van New England in Australië; Australische, Engelse en Franse priesters; hoogleraar filosofie Carlos A. Casanova Guerra van Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile; en dr. Claudio Pierantoni, hoogleraar middeleeuwse filosofie aan de Universiteit van Chili en oud-hoogleraar van de Pontificia Universidad Católica de Chile.

Eerdere brief

Enkele ondertekenaars behoren tot de groep van 45 theologen die het hoofd van het kardinalencollege en alle 218 katholieke kardinalen en patriarchen eerder dit jaar hebben gevraagd de paus te verzoeken een reeks dwalingen uit AL te herroepen. (KN/LSN)