<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Duitse bisschoppen leggen pauselijke adviezen naast zich neer

KN Redactie 12 september 2019
image
Kardinaal Reinhard Marx, hoofd van de Duitse bisschoppen. De aartsbisschop van München-Freising kondigde in maart de 'synodale weg' af, waarmee de Duitse bisschoppen het hoofd willen bieden aan de geloofscrisis in hun land. Foto: Michael Thaidigsmann/Wikimedia Commons

Een meerderheid van de Duitse bisschoppen heeft de adviezen van paus Franciscus over de door hen aangekondigde ‘synodale weg’ naast zich neergelegd.

In maart maakte kardinaal Reinhard Marx bekend dat de Duitse Kerk een open debat gaat organiseren, waarin onder meer het celibaat en de kerkelijke leer ter discussie worden gesteld. De uitkomst van die zogenaamde synodale weg, waarmee de inspraak van gelovigen moet worden bevorderd, zal bindend zijn, aldus de Duitse bisschoppen. Met het aangekondigde debat hopen zij het hoofd te bieden aan de geloofscrisis in hun land.

Brief van het Vaticaan

De paus reageerde in juni met een brief aan Duitse katholieken. Daarin gaf hij de bisschoppen prioriteiten mee voor de synodale weg. Franciscus riep de bisschoppen op om zich te richten op de evangelisatie en waarschuwde hen voor “buitensporige centralisatie”.

“Synodaliteit veronderstelt en vereist de werking van de Heilige Geest”, schreef de paus. Hij waarschuwde voor de “subtiele verleidingen” die “ons vasthouden in vooropgezette schema’s en mechanismen die eindigen in vervreemding of beperking van onze missie”. Franciscus daagde de bisschoppen uit tot een “pastorale bekering”.

Alternatief plan afgewezen

CNA meldt dat tijdens een ontmoeting van de Duitse bisschoppenconferentie op 19 augustus, een meerderheid van de bisschoppen heeft besloten om de adviezen van de paus naast zich neer te leggen. Ze wezen daarmee een alternatief plan af dat was opgesteld door de aartsbisschop van Keulen kardinaal Rainer Woelki en bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg.

De twee hadden daarmee vorm willen geven aan de instructies van de paus, die in de brief wees op de prioriteiten van een authentiek synodaal proces.

Prioriteit aan evangelisatie

Het document van Woelki en Voderholzer stelde een “een alomvattende en diepgaande geestelijke vernieuwing voor, in lijn met de universele Kerk en haar geloof”.

Het gaf prioriteit aan de evangelisatie, zoals gevraagd door paus Franciscus, die de Duitsers waarschuwde voor een synodale benadering gericht op bureaucratische en structurele problemen, en niet op de essentiële missie van de Kerk om het geloof te verspreiden.

Toezichthouders Vaticaan

Het ‘Woelki-Voderholzer plan’ behield veel voorstellen uit het oorspronkelijke plan van kardinaal Marx, maar stelde de oproep van de paus om in de pas te lopen met de wereldkerk centraal.

In tegenstelling tot het oorspronkelijk plan van Marx, adviseerden Woelki en Voderholzer om ook toezichthouders van de Congregatie voor de Nieuwe Evangelisatie deel te laten nemen aan de synodale sessies.

Daarnaast zou de gehele bisschoppenconferentie elk voorstel beoordelen, door er eerst over te stemmen, voordat de uitkomst naar Rome wordt gestuurd ter “officiële erkenning”.

Centraal Comité

Een controversieel aspect van het plan van Marx, is de deelname aan de synodale vergadering van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK).

Verschillende ZdK-leden hebben publiekelijk kritiek geuit op de kerkelijke leer en discipline. Ze pleiten voor de wijding van vrouwen tot priester en roepen op om “radicaal te breken” met de kerkelijke leer over seksualiteit.

De Kerk in Duitsland is de afgelopen tijd verwikkeld geraakt in een aantal controverses.

Met name het in bepaalde gevallen toelaten tot de communie van niet-katholieke huwelijkspartners, leidde tot spanningen met het Vaticaan. De praktijk geldt in verschillende Duitse bisdommen.

Lees ook:

Paus herinnert Duitse Kerk aan prioriteit van evangelisatie

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.