fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Paus herinnert Duitse Kerk aan prioriteit van evangelisatie

KN Redactie 1 juli 2019
image
Kardinaal Reinhard Marx tijdens een Mis in 2017. De aartsbisschop van München-Freising kondigde in maart de 'synodale weg' af, waarmee de Duitse bisschoppen het hoofd willen bieden aan de geloofscrisis in hun land. (CNS photo/Sascha Steinbach, EPA)

De Duitse Kerk moet zich richten op evangelisatie, schrijft paus Franciscus in een brief aan Duitse katholieken. Het document lijkt een reactie op de ‘synodale weg’ die de Duitse bisschoppen onlangs aankondigden, waarmee het celibaat en de kerkelijke leer over seksualiteit ter discussie worden gesteld.

In de brief, die zaterdag door het Vaticaan is uitgegeven, schrijft Franciscus dat een “structurele” hervorming, die zich aan wil passen aan de moderne tijden, niet het antwoord is op de geloofscrisis in Duitsland.

“Evangelisatie moet bij uitstek ons ​​leidende criterium zijn, waarmee we alle stappen kunnen herkennen die we als kerkelijke gemeenschap moeten nemen”, aldus de paus. “Het is de ware en wezenlijke missie van de Kerk”.

Synodale weg

Franciscus waarschuwt in de brief voor de ‘synodale weg’ die de Duitse kardinaal Reinhard Marx onlangs aankondigde. De Duitse bisschoppenconferentie besloot in maart een open debat te organiseren over het celibaat, de kerkelijke leer over seksuele moraal en het beperken van kerkelijke macht.

De uitkomst van dit debat, waarmee meer inspraak van gelovigen moet worden bevorderd, zal volgens de bisschoppen bindend zijn.

“Synodaliteit veronderstelt en vereist de werking van de Heilige Geest”, aldus het document. De paus waarschuwt voor “subtiele verleidingen” die “ons vasthouden in vooropgezette schema’s en mechanismen die eindigen in vervreemding of beperking van onze missie. ” Franciscus wijst hierbij ook op het belang van voorzichtigheid.

Pastorale bekering

Het document daagt de bisschoppen uit tot “pastorale bekering” en waarschuwt  voor “buitensporige centralisatie”.

“Telkens wanneer de kerkelijke gemeenschap haar problemen alleen probeerde op te lossen, door uitsluitend te vertrouwen op haar krachten, methoden, intelligentie of prestige,  werd het kwaad uiteindelijk erger”, aldus Franciscus.

Terugloop katholieken

De paus deelt de zorgen van de Duitse bisschoppen, die tijdens hun ad limina-bezoek in 2015 wezen op de ernstige terugloop van katholieken in Duitsland. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Freiburg, zal het aantal officieel geregistreerde katholieken in Duitsland binnen het jaar 2060 worden gehalveerd.

“De huidige situatie aanvaarden en ondergaan is een uitnodiging om het hoofd te bieden aan wat er in ons en in onze gemeenten is gestorven. Dit vereist evangelisatie en visitatie door de Heer “, schrijft Franciscus. “Het vereist moed, want wat we nodig hebben, is veel meer dan structurele, organisatorische of functionele verandering.”

Duitse Kerk

De Duitse Kerk is de afgelopen tijd verwikkeld in een aantal controverses. Met name het in bepaalde gevallen niet-katholieke huwelijkspartners toe te laten tot de communie, leidde tot spanningen met het Vaticaan. De praktijk geldt in verschillende Duitse bisdommen. (CNA/KN)