fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Analyse

De ‘zes procent’ vraagt kerken om tieners hoop te geven

Luuk van den Einden 23 mei 2023
image
Uit onderzoek blijken Nederlandse gelovige tieners veel zorgen te hebben waar ze in de kerk weinig aandacht voor zien. In een open brief hebben ze de noodklok geluid. Foto: CNS - Gregory A. Shemitz, Long Island Catholic

Gelovige tieners zijn een kleine groep met grote zorgen, blijkt uit onderzoek. In een open brief hebben jongeren gedeeld de “hoop te verliezen” dat kerken die zorgen kunnen verlichten. Dat stelt kerken voor de uitdaging om een serieus antwoord op de zorgen van tieners te formuleren.

Nederlandse jongeren geloven minder dan andere jongeren, maken zich grote zorgen over wereldproblemen en kijken niet naar kerken als de oplossing voor die problemen. Dat zijn drie scherpe conclusies uit het rapport The Open Generation: Gen Z, Jezus en gerechtigheid. Dat werd vorige week gepubliceerd werd als het resultaat van een wereldwijd onderzoek door World Vision, Alpha International en Biblica.

Weinig verrassend

Uit het onderzoek, waarvoor ook 1003 Nederlandse dertien- tot zeventienjarigen ondervraagd werden, blijkt dat slechts zes procent van die jongeren overtuigd christen is. Driekwart van de tieners heeft geen positieve of negatieve mening over Jezus: ze denken simpelweg nooit aan hem.

https://www.kn.nl/abonnementen/

The Open Generation is een onderzoek met confronterende, maar weinig verrassende resultaten: dat gelovige jongeren dun gezaaid zijn in Nederland en religie voor een groot deel van de bevolking geen rol speelt, wordt ieder jaar opnieuw duidelijk uit tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kaski.

‘Zes procent’

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten verscheen bij EO Beam een open brief, geschreven door jongeren en gericht aan “alle voorgangers, dominees, priesters en kerkleiders van Nederland”. De ondertekenaars, die zichzelf de “zes procent” noemen, geven daarin aan dat ze zich veel zorgen maken over het klimaat, discriminatie en onrecht. Hun generatie wil het verschil maken; maar, schrijven ze, “langzaam maar zeker verliezen we de hoop dat de kerk ons kan helpen”.

“Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren”, aldus de ondertekenaars. “We verlangen naar verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus volgen. (…) Te vaak zitten we in de kerk en horen we preken die niet over ons leven gaan.”

Zorgen serieus nemen

Alle partijen achter het onderzoek en het initiatief zitten vrij stevig in de protestantse hoek, maar deze noodkreet is net zo relevant voor de ‘zes procent’ van de katholieke Kerk. Parochies en katholieke bewegingen organiseren veel voor tieners, van jeugdgroepen tot zomerkampen. Maar de briefschrijvers vragen niet zozeer om activiteiten en clubjes: ze vragen kerken om hun zorgen serieus te nemen.

“We verlangen naar verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen.”
- Uit de open brief

Op dat vlak kan ook de katholieke Kerk zich wel degelijk afvragen in hoeverre zij deze tieners tegemoet komt. In veel parochies wordt de aandacht opgeslokt door de vraag hoe de gemeenschap zelf kan blijven bestaan in tijden van vergrijzing en ontkerkelijking. Tijd en energie voor maatschappelijke thema’s is er weinig: zo zijn katholieke parochies sterk ondervertegenwoordigd bij het oecumenische verduurzamingsinitiatief Groene Kerken, om maar iets te noemen.

Kwesties als klimaat en onrecht zijn veelvuldig uitgewerkt in de sociale leer van de Kerk. De briefschrijvers vragen kerken hen te leren wat Jezus volgen in de praktijk inhoudt: de katholieke sociale leer geeft een antwoord op die vraag. De Kerk heeft dus wel degelijk datgene in handen waarnaar tieners zoeken – de uitdaging is om dat zichtbaar te maken.

Op de radar

In parochieverband is dat misschien niet altijd even haalbaar, maar er zijn in Nederland veel kloosterordes die zich sterk maken voor het klimaat en mensenrechten. Op dat gebied zijn ook katholieke organisaties als de Laudato Si’-Alliantie en Kansfonds actief.

https://www.kn.nl/donaties/

Als de Kerk erin slaagt om dat bij jongeren op de radar te krijgen – bijvoorbeeld via campagnes op sociale media – biedt zij jongeren niet alleen het hoopvolle verhaal waarnaar zij op zoek zijn, maar krijgen ook deze ordes en organisaties een flinke nieuwe impuls.

De katholieke Kerk heeft het antwoord op de vragen van jongeren in huis, maar nog te veel als een goedbewaard geheim. Als het de Kerk lukt om haar verhaal aan de zes procent door te geven, is dat een eerste stap om ook de overige 94 procent te bereiken.