fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Commentaar

Hoe bestaat het dat de ‘tribunalentaal’ ook in christelijke kringen klinkt?

Anton de Wit 26 november 2021

Afgelopen zondag, de laatste voor de Advent, hoorden we in onze kerken hoe Jezus voor een tribunaal moet verschijnen. Overgeleverd aan willekeur en volkswoede legt Hij zijn verbluffende getuigenis af over zijn koninkrijk dat niet van deze wereld is.

Heidense bloeddorst

Hoe bestaat het dan toch dat mensen die zich niet zelden expliciet beroepen op ‘onze christelijke waarden’, tegenwoordig zo openlijk fantaseren over tribunalen – zoals FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen onlangs deed? Het is de heidense bloeddorst van revolutionaire bewegingen van alle tijden, van communisten tot fascisten, van anarchisten tot islamisten, van guerrilla’s in de oerwouden van Latijns-Amerika tot de revolutionairen in de straten van achttiende-eeuws Parijs.

“Ook onder katholieken bestaat deze radicalisering, ook in onze contreien en helaas juist ook bij een jonge generatie”

Het akelige is: komen de revolutionairen aan de macht, dan maken ze hun dreigementen doorgaans dubbel en dwars waar. Komen ze niet aan de macht, dan bekoelen ze hun woede in rellen, vernielingen, niet zelden ook terreuraanslagen. (Die rellen en vernielingen kunnen we alvast afvinken.)

Wereldwijde roep

We kunnen het helaas niet afdoen als lokale incidenten. Het probleem ligt ook niet alleen bij Forum voor Democratie, dat inmiddels alle fatsoen en redelijkheid voorbij is. De grimmige ‘tribunalentaal’ die nu in het parlement klonk, is slechts de echo van een roep die wereldwijd klinkt.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Het zorgwekkende is dat dit geluid ook in christelijke kringen ingang vindt. En niet alleen bij een handvol Amerikaanse evangelicals die in Donald Trump de wedergekomen verlosser meenden te zien. Ook onder katholieken bestaat deze radicalisering, ook in onze contreien en helaas juist ook bij een jonge generatie. Mensen die heel gretig ‘ketterij!’, ‘excommunicatie!’ en ‘schisma!’ roepen als een Duitse bisschop een progressief stokpaardje berijdt, maar die opvallend laconiek zijn over het schisma dat zich aftekent op rechts.

Orthodoxe afvalligheid

Daar plaatsen grote groepen zichzelf de facto buiten de kerkgemeenschap door consequent paus en leergezag aan te vallen, selectief te shoppen in de traditie naar louter dat wat hen bevalt en te flirten met fundamenteel onkatholieke politieke ideologieën. Precies de dingen die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw menig vrijzinnige katholiek terecht werden aangewreven, zijn nu bon ton in sommige orthodox-katholieke kringen.

image
Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (midden) op een archieffoto uit 2015. Foto: CNS photo - Gregory A. Shemitz

De volkomen van het pad geraakte aartsbisschop Carlo Maria Viganò, een held in deze kringen vanwege zijn aanhoudende aanvallen op de paus, sprak in een recente video ook al over ‘tribunalen’ waar de ‘globalistische elite’ berecht zou moeten worden. Dergelijke verdwaasde oprispingen mogen niet gebagatelliseerd worden: zulke ‘herders’ leiden hun kudde regelrecht naar de afgrond, creëren verwarring en verdeeldheid, vergiftigen de geestelijke bronnen van de Kerk en brengen zielen in gevaar.

Gerechtigheid en barmhartigheid

Zij zullen zich uiteindelijk – net als u en ik trouwens – voor een veel hoger tribunaal moeten verantwoorden. Waar niet woede en willekeur, maar gerechtigheid en barmhartigheid het laatste woord hebben. Waar niet onze wil, maar zijn Wil geschiedt – precies het punt van dat ‘koninkrijk dat niet van deze wereld is’.

Gratis kennismaken met KN?

Dit commentaar is afkomstig uit Katholiek Nieuwsblad nr. 47. Vrijblijvend kennismaken met KN? Vraag hier 3 gratis proefnummers aan!