fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Onbeschreven blad

Anton de Wit 4 januari 2019
image

Als een onbeschreven blad ligt 2019 voor ons. De bladen waarop KN gedrukt zal worden dit jaar zijn ook nog leeg – nou vooruit, de eerste twintig bladzijden liggen er – maar nu al tekenen de contouren van een veelbelovend jaar voor Katholiek Nieuwsblad zich af.

Vorig jaar, ons jubileumjaar, was zeer bewogen, maar we zijn er wel in geslaagd om problemen te boven te komen en onze krant en website geheel in het nieuw te steken. Vele lovende reacties mochten we erop ontvangen, en uiteraard ook kritische, maar de voorlopige balans die we kunnen opmaken is toch overwegend positief. We kunnen het komende jaar gestaag gaan bouwen dankzij de veranderingen die we vorig jaar met bloed, zweet en tranen gerealiseerd hebben.

Grote ambities

Bij de lancering van onze nieuwe huisstijl heb ik op deze plek al opgemerkt dat die verandering niet alleen een uiterlijke is. Ook journalistiek-inhoudelijk zijn onze ambities groot. De ‘goede voornemens’ voor dit nieuwe jaar heb ik dus eigenlijk toen al neergeschreven (zie KN 45 van 2018), die zal ik niet herhalen. Maar anders dan bij de geijkte voornemens voor het nieuwe jaar – meer sporten, minder drinken enzovoort – komen wij ze wél na.

De beloofde investering in onderzoeksjournalistiek, bijvoorbeeld, komt nu al van de grond. Deze week is onze redactrice Esther Raaijmakers van start gegaan met een diepgravend onderzoek naar de gevolgen van kerksluitingen in landelijke gebieden. Dit onderzoeksjournalistieke experiment zal een jaar gaan duren, en gaat de komende maanden ongetwijfeld de nodige nu nog onbeschreven bladen vullen.

Voor ons is deze werkwijze grotendeels onontgonnen terrein. Maar nu al hebben we ervaren dat de voorzienigheid ons dat terrein niet alleen laat ontginnen. We kregen steun, financieel en praktisch, moreel en professioneel. We staan er niet alleen voor: uiteindelijk is dat een gelovig inzicht, dat ons allemaal mag sterken.

Steun blijft nodig

Ook uw steun is blijvend nodig. Naast alle kansen die we krijgen, blijven natuurlijk ook de zorgen reëel. Zoals alle kranten en tijdschriften merken we al jaren een gestage daling van inkomsten uit abonnementen, advertenties en donaties. Daar laten we ons niet door uit het veld slaan, we gaan vrolijk en moedig door. “Waar doen we het van?” was, is en blijft voor KN een minder belangrijke vraag dan “Waar doen we het vóór?”.

Ik geloof van harte dat er voldoende is om het voor te doen, dat onze inspanningen blijvend relevant zijn, nu misschien wel meer dan ooit. En als ik het heb over ‘onze’ inspanningen, doel ik niet alleen op die van redactie en medewerkers, maar ook op de uwe. Uw gebed, uw financiële en morele steun, uw ideeën en suggesties: dat is waar we van leven. Met uw hulp maken we van KN in 2019 een nog beter blad, dat nieuwe geïnteresseerden weet aan te spreken, mensen die zien en waarderen wat KN ten diepste is: lijfblad van de biddende mens. Bidt u mee?