fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Eenheid onder de christenen

KN Redactie 26 januari 2017
image
'Er moeten veel offers voor worden gebracht, in al die landen waar christenen vervolgd worden, zoals in Pakistan' (Foto: AP)

In de Bidweek voor de Eenheid onder de Christenen is het goed te midden van ontkerstening sporen te zien waar Christus aan het werk is.

Het maakt je blij te ontdekken dat andere christenen soms in geloof veel dichterbij staan dan je ooit hebt durven dromen. Dat je waarden deelt die voortkomen uit dezelfde Bron en dat Hij het is die je verbindt.

Verbinding

Dat besef spoort aan op zoek te gaan naar verbinding. Meer nog geeft het vertrouwen dat het moment van eenheid in goede handen is.

De constatering dat we eigenlijk veel gemeen hebben, ontlokte een tijd geleden een protestantse collega de vraag of hij dan katholiek moest worden. Het antwoord is aan de Heer.

Onder druk

Want merkwaardig genoeg is het soms de ontkerstening die gelovigen van verschillende richtingen bij en tot elkaar brengt. Een noodzaak die tot samenwerking dwingt maar ook tot vriendschap en respect leidt, als broeders in Christus.

Die gevoelde aanwezigheid van de Heer is geruststellend, zeker in een woelige tijd als de onze. Het geloof in onze tijd en in onze streken staat enorm onder druk. We begrijpen dat het geloof het antwoord is op de leegte. We zien om ons heen wel de leegte, maar niet een openheid voor het geloof.

Over de grens

Maar we zien die wel over de grenzen heen, daar waar het geloof óók onder druk staat, maar op een andere manier. Bij de sterk groeiende christelijke gemeenschappen in China, waar het aantal christenen binnen afzienbare tijd het aantal partijleden voorbij zal streven.

We horen verhalen over snel groeiende huiskerken in Iran, ondanks het actieve vervolgingsbeleid. Er zijn regelmatig meldingen van moslims die te midden van de onveiligheid en onzekerheid van vluchtelingenkampen de Heer ontdekken. Ja, zelfs van fanatieke jihadi’s die zich, vaak na een droom, tot Jezus bekeren.

We zien het in de plotselinge, nauwelijks verklaarbare en steeds massalere omhelzing van Yeshua als Messias door Joodse mensen, omdat ze in Hem de vervulling van de Schriften herkennen.

Veel offers

Er moeten veel offers voor worden gebracht. Dat zien we in Noord-Korea, China, Vietnam, Nigeria, Iran en al die andere landen waar christenen vervolgd worden. Maar we zien het ook steeds meer in het Westen. Zoals bij de Poolse huisarts die maandag in Noorwegen voor de rechter moest staan omdat ze weigert abortieve middelen te verstrekken waartoe een recente wetswijziging haar nu verplicht.

Dan zijn ineens je broeders “zij die de wil van de Vader doen”, ook al zijn ze van een andere Kerk of denominatie.

Standvastigheid

En in Rusland zien we, terwijl de wonden van zeventig jaar communisme nog lang niet geheeld zijn, steeds meer kerken die een profane bestemming hadden weer als kerk functioneren.

Wij zitten nog steeds in een proces van ontkerstening dat soms uiterste standvastigheid vraagt. Dat ondergaan katholieken en protestanten gezamenlijk. Het kan niet anders dan dat de Heer dáár een bedoeling mee heeft.