fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Naar een circulaire economie

KN Redactie 9 maart 2017
image
Foto: AP

Het CETA-verdrag tussen de EU en Canada is een goede zaak voor de circulaire economie.

Na jaren van onderhandelen keurde het Europees Parlement op 15 februari in Straatsburg het CETA-akkoord goed. De Canadese premier stak zijn blijdschap over het resultaat niet onder stoelen of banken.

Belangrijk

Dit handelsverdrag met Canada is belangrijk voor de Europese Unie (EU). Het stimuleert onder andere de toegang tot elkaars markten en levert een impuls in economische groei aan beide zijden van de oceaan.

Het laat zien waar Europa voor staat. Meer dan ooit is het een antwoord van de EU en Canada op het protectionistisch beleid van president Trump. Europa kiest voor het bijeenbrengen van twee zijden van gelijkgezinde partners.

Goed voorbeeld

Een goed voorbeeld van Canadees-Europese samenwerking vind je in de circulaire economie. De EU heeft de ambitie een hoofdrol te spelen in de transformatie van een fossiele naar een circulaire economie. Daarbij is het essentieel om ervaringen met elkaar te delen. De technologie blijkt in Canada al in bedrijf; 
het tempo waarop ze wordt toegepast komt in een stroomversnelling.

Zo heb ik in september vorig jaar een werkbezoek met collega-Europarlementariërs naar Canada geleid. Tijdens onze reis georganiseerd door het European Energy Forum (EEF), hebben we ook Edmonton bezocht. Dit is de hoofdstad van de provincie Alberta, waar olie en gas nog steeds een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd is deze stad met een miljoen inwoners voorloper in de circulaire economie.

Afvalberg terugbrengen

Elke grote stad produceert onvermijdelijk grote hoeveelheden afval. Tot voor kort werd dit afval in Alberta gedumpt op een vuilnisbelt en verbrand, een praktijk die ook in de EU nog veel voorkomt. Maar door volop in te zetten op innovatieve technieken, gaat Edmonton haar afvalberg met maar liefst 90% terugbrengen. Wat kunnen wij 
in Nederland en in Europa hiervan leren?

Edmonton is de eerste stad die al het niet-recyclebaar huishoudelijk afval omzet in methanol, ethanol en groene chemicaliën. Elk jaar wordt op die manier meer dan honderdduizend ton afval verwerkt in het Edmonton Waste Management Center, 
het stedelijk afvalverwerkingscentrum.

Potentieel

Door middel van een innovatief thermochemisch proces wordt het versnipperd afval in minder dan vijf minuten omgezet in methanol. Dit methanol kan dan weer gebruikt worden als bijvoorbeeld biobrandstof. Door deze technologie alleen al kan Edmonton jaarlijks meer dan 38 miljoen liter aan methanol of ethanol produceren.

De technologie is ontwikkeld door Enerkem, een Canadees bedrijf. De Canadese wetgeving maakte het mogelijk om snel een dergelijke fabriek te bouwen in Alberta. De Nederlandse multinational Akzo-Nobel heeft het potentieel van Enerkem goed begrepen en wil er in de EU mee aan de slag.

Zeer nuttig

Momenteel voeren ze onderhandelingen om deze technologie in Europa uit te rollen, te beginnen met een moderne recyclefabriek in Rotterdam. Daarbij zijn onder andere Havenbedrijf Rotterdam en afvalbedrijven Van Gansewinkel en AVR geïnteresseerde partners.

Methanol is zeer nuttig: het kan worden omgezet in bijvoorbeeld azijnzuur, verdikkingsmiddelen of schone drijfgassen. Stoffen die nu nog bijna volledig uit fossiele brandstoffen worden gewonnen. Deze techniek is bovendien energie-efficiënt en past dus binnen de eisen die we in de EU stellen aan de circulaire economie. Het zorgt ervoor dat er geen kostbare grondstoffen verloren gaan. Tot slot voorkomen de Canadezen zo de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals methaangas.

Mijlpaal

Het zou een mijlpaal zijn: gebruikmaken van een Canadese technologie en die in Europa verder ontwikkelen. Met name in Oost-Europa wordt het leeuwendeel van het huisvuil nog gestort. De techniek zou een aanvulling zijn op reeds bestaande recycletechnologieën. Met deze technologie en Europese steun kunnen er snel stappen vooruit worden gezet. Een win-winsituatie voor ons allemaal.

Zonder goede samenwerkingsakkoorden tussen overheden en bedrijven hadden we deze technologie niet ontwikkeld. Het is daarom goed dat Nederland en Europa met onze Canadese partners de handen ineenslaan.

We zien hier hoe een land met veel fossiele brandstoffen een andere koers kan varen in de afvalverwerking. Het gaat om stevige politieke keuzes die versneld kunnen worden ingevuld. Samen bereiken we meer dan alleen.

Lambert van Nistelrooij is lid van het Europees Parlement voor het CDA.