fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Plichtsverzuim

KN Redactie 18 augustus 2016
image
Waar wetsvoorstel SB1146 discriminatie van bijvoorbeeld transseksuelen moet bestrijden, wordt die anderen aangedaan (Foto: AP)

Als u dit commentaar leest, is in Californië inmiddels duidelijk geworden of confessionele scholen nog baas in eigen huis kunnen zijn. Als wetsvoorstel SB1146 het gehaald heeft, moeten deze of hun religieuze principes overboord zetten of eindeloze processen wegens discriminatie tegemoet zien.

Waar SB1146 discriminatie van lesbiënnes, homo’s, bi- en transseksuelen (LHBT’ers) moet bestrijden, wordt die anderen aangedaan.

In strijd met de Grondwet

Allereerst gelovigen, christen, Jood, moslim of anderszins, die gedwongen worden in hun eigen instellingen zaken te tolereren en te faciliteren die tegen hun religieuze opvattingen indruisen. Dat is in strijd met de Amerikaanse Grondwet en met artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Maar daarnaast treft het in Californië tienduizenden leden uit de zwarte en latinogemeenschappen en andere minderheden met lage inkomens die van oudsher voor hoger onderwijs vooral zijn aangewezen op confessionele instellingen.

Gedragsregels

Het wetsvoorstel stelt feitelijk dat de norm voor religieuze en morele gedragsregels op deze onderwijsinstellingen wordt bepaald door de mate waarin LHBT’ers ermee kunnen leven.

Voorbeeld: gescheiden toiletten, douches, kleed- en slaapruimten voor mannen en vrouwen zijn niet verboden mits studenten daar conform hun genderidentiteit gebruik van kunnen maken. Aparte accommodaties voor gehuwden zijn niet verboden als dat ook homokoppels betreft.

Heft in handen

Twee bisschoppen, afkomstig uit de zwarte- en de latinogemeenschap, hebben tegen het wetsvoorstel geprotesteerd. Bisschop Charles E. Blake en aartsbisschop José H. Gomez wijzen tevergeefs op de grondwettelijke bescherming tegen dergelijke overheidsinmenging. Hun pleidooi richt zich daarom vooral op de negatieve gevolgen voor de kansarme minderheden. Geen woord of kanttekening bij het vermeende heil van de nieuwe norm.

Uit boosheid en frustratie over dit zwaktebod van Kerken en gevestigde gezinsorganisaties hebben burgers het initiatief genomen. Nadat de Californische kiezers destijds buiten spel werd gezet nadat die massaal per referendum het ‘homohuwelijk’ af hadden gewezen, nemen zij nu zelf het heft in handen.

Door de mand

Net zoals de roze lobby politici en beleidsmakers onder druk zet, confronteert het Californisch MassaVerzet politici met de vraag kleur te bekennen. Sommigen vallen door de mand, anderen worden erdoor gesterkt zich met hand en tand tegen dit soort totalitaire en discriminatoire wetgeving te verzetten. Schandalig: menig politicus blijkt amper kennis te hebben van inhoud en consequenties van SB1146.

De methode blijkt te werken en slaat over naar andere staten, waar burgers de bui al zien hangen. Een ding is duidelijk: leiders, politiek of kerkelijk, komen steeds minder weg met mooie praatjes. Dat heeft niks te maken met populisme of onderbuikgevoelens, maar allereerst met plichtsverzuim.