<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Duitse bisschoppen en Vaticaan maken afspraken over voortzetting hervormingsdialoog

KNA 25 maart 2024
image
Zitting van de Synodale Weg in Frankfurt in maart 2023. Foto: OSV News - Heiko Becker, Reuters

Na een uitwisseling van brieven, stopsignalen en kritiek hebben het Vaticaan en de Duitse bisschoppen een voorlopig compromis bereikt over de voortzetting van de hervormingsdialoog in Duitsland. De reacties tot nu toe zijn voorzichtig.

De Duitse bisschoppen en het Vaticaan willen in de toekomst nauwer samenwerken in het debat over mogelijke hervormingen in de katholieke Kerk. Vrijdag bereikten vertegenwoordigers van de Romeinse Curie en de Duitse bisschoppenconferentie na een volle dag overleg overeenstemming over een procedure voor de oprichting van nieuwe adviesorganen voor de Kerk in Duitsland.

‘Duidelijk kader’

De reacties op de bijeenkomst zijn tot nu toe nogal voorzichtig. Het initiatief ‘Neuer Anfang’ (Nieuw begin) verwelkomde de laatste signalen uit Rome. Er is nu een duidelijk kader, aldus de groep, die zich in het conservatieve spectrum bevindt. “De Duitse spelers zullen niet van het veld worden gestuurd, maar vanaf nu is het duidelijk dat ze zich aan de spelregels moeten houden.”

Het progressieve lekencomité ZdK wilde desgevraagd voorlopig geen commentaar geven. Deze lekenorganisatie lanceerde samen met de bisschoppen in 2019 de Synodale Weg, het hervormingsdebat van de katholieke Kerk in Duitsland.

‘Verschillen en punten van overeenstemming’

In een gezamenlijke verklaring spraken de Duitse bisschoppenconferentie en de Heilige Stoel van een “positieve en constructieve sfeer”. Tijdens de bijeenkomst op vrijdag werden enkele openstaande theologische vragen besproken die in de documenten van de Synodale Weg aan de orde werden gesteld.

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

“Verschillen en punten van overeenstemming” werden geïdentificeerd. Verder werd een “regelmatige uitwisseling tussen de vertegenwoordigers van de Duitse bisschoppenconferentie en de Heilige Stoel over het verdere werk van de Synodale Weg en de Synodale Commissie” overeengekomen.

Voorleggen aan Rome

De Duitse bisschoppen hadden “toegezegd dat dit werk zal dienen om concrete vormen van synodaliteit in de Kerk in Duitsland te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de ecclesiologie van het Tweede Vaticaans Concilie, de vereisten van het kerkelijk recht en de resultaten van de wereldwijde synode”.

De “vormen van synodaliteit” die in de verklaring worden genoemd, moeten vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Heilige Stoel.

Schending van kerkelijk recht

De Duitse bisschoppen verbinden zich er dus de facto toe om geen nieuwe bestuursstructuren voor de katholieke Kerk in Duitsland te creëren tegen de wil van Rome in. Tijdens de laatste sessie van de Synodale Weg in Duitsland vorig jaar werd besloten een ‘Synodale Commissie’ op te richten, ter voorbereiding op een permanente ‘Synodale Raad’ waarin bisschoppen en leken gezamenlijk zouden discussiëren en beslissen over belangrijke interne kerkelijke kwesties in Duitsland.

Het Vaticaan had dit afgewezen omdat het een mogelijke schending erkende van het algemene kerkrecht en de doctrine van de Kerk als hiërarchie waarin de bisschoppen en de paus de uiteindelijke verantwoordelijkheid hebben.

Aanwezigen

De kardinalen Victor Fernandez, Kurt Koch, Pietro Parolin, Robert Prevost en Arthur Roche en aartsbisschop Filippo Iannone namen deel vanuit de Romeinse Curie. De Duitse bisschoppenconferentie werd vertegenwoordigd door de bisschoppen Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Michael Gerber, Peter Kohlgraf, Bertram Meier en Franz-Josef Overbeck; de secretaris-generaal van de Duitse bisschoppenconferentie, Beate Gilles, en haar perswoordvoerder, Matthias Kopp, waren ook aanwezig.

Volgens het persbericht kwamen beide partijen overeen elkaar opnieuw te ontmoeten “voor het zomerreces in 2024”.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.