<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Ecologie

Vaticaan ondertekent VN-Klimaatverdrag om ‘morele steun’ aan andere landen te bieden

Luuk van den Einden 11 juli 2022
image
Zonnepanelen op het dak van de Paulus VI-zaal in het Vaticaan. De Heilige Stoel ondertekent het VN-Klimaatverdrag bij wijze van aanmoediging voor andere landen. Foto: CNS - Paul Haring

De Heilige Stoel ondertekent alsnog het VN-Klimaatverdrag uit 1992, als teken van steun aan andere landen. Het Vaticaan is ook van plan om het Parijsakkoord uit 2015 formeel te ondertekenen.

De beslissing van de Heilige Stoel is vooral symbolisch, omdat de pauselijke staat wel al sinds 1992 de doelen van het Klimaatverdrag steunt, maar dan als ‘observant’. De Heilige Stoel was tot nu toe het enige VN-lid dat het verdrag in die hoedanigheid steunde; alle andere 197 leden hebben het Klimaatverdrag wel al ondertekend.

‘Morele steun bieden’

Het doel van het VN-Klimaatverdrag, dat werd opgesteld op de Top van Rio in Rio de Janeiro, is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om zo het klimaat te beschermen. Het Kyotoprotocol (1997) en het Parijsakkoord (2015) vloeiden hieruit voort. Eerstgenoemde verdrag betreft een belofte van landen om hun uitstoot terug te dringen, terwijl in Parijs specifieke doelen gesteld werden om de opwarming van de aarde te beperken.

“De Heilige Stoel wil morele steun bieden aan alle staten die zich inzetten om effectief daden te stellen tegen de uitdagingen die klimaatverandering veroorzaakt voor mensen en ons gemeenschappelijk huis”, meldt het Vaticaanse persbureau in een persbericht.

‘Wegwerpcultuur’ loslaten

Aartsbisschop Gabriele Caccia, afgevaardigde van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties, leverde op 6 juli het papierwerk voor een formele ondertekening in. Ook wordt “zo snel mogelijk” de ondertekening van het Parijsakkoord in orde gemaakt, meldt het Vaticaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Met de formele ondertekening van de akkoorden wil de Heilige Stoel benadrukken dat het land met andere staten wil samenwerken om levend te houden wat paus Franciscus omschrijft als “overeenstemming over de noodzaak om de ‘wegwerpcultuur’ los te laten en een ‘zorgcultuur’ voor ons gemeenschappelijk huis en haar bewoners aan te nemen”, aldus het persbericht.

Klimaatneutraal in 2050

Praktisch verandert de ondertekening niets voor het Vaticaan, dat hiermee een eerder ingeslagen weg blijft bewandelen. In 2020 beloofde paus Franciscus dat het kleinste land ter wereld in 2050 klimaatneutraal zal zijn. In datzelfde jaar is een begin gemaakt met de vervanging van alle Vaticaanse auto’s door elektrische exemplaren. Sinds 2008 liggen er zonnepanelen op diverse Vaticaanse daken.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.