fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Godsdienstvrijheid

Van kwaad tot erger: Kerk in Nood rapporteert grote toename christenvervolging

Luuk van den Einden 16 november 2022
image
Gelovigen in een kerk in China. China is een van de landen waar Kerk in Nood de christenvervolging opnieuw ziet toenemen. Foto: CNS - Aly Song, Reuters

In de meeste landen waar christenvervolging al een probleem was, is de situatie in de afgelopen twee jaar verergerd, concludeert Kerk in Nood in een nieuw rapport. Naast groeiend extremisme blijkt ook de coronacrisis debet te zijn geweest aan toenemende onderdrukking.

Vervolgd en vergeten heet het rapport waarin Kerk in Nood christenvervolging in 24 Afrikaanse en Aziatische landen analyseert. De katholieke hulporganisatie concludeert dat in driekwart van de onderzochte landen de onderdrukking en vervolging van christenen is toegenomen. “We zien dat waar al vervolging plaatsvond, de situatie vaak verergerd is”, concludeert Dennis Peters, woordvoerder van Kerk in Nood Nederland. “De hoop dat een slechte situatie zich ten goede keert, blijkt vaak niet uit te komen.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het rapport richt zich op de periode tussen oktober 2020 en september 2022. De coronacrisis blijkt in veel landen de druk op christenen nog verder te hebben opgevoerd. “Niet alleen heeft de pandemie de uitvoer van het christelijke leven op diaconaal en pastoraal vlak te hebben beperkt”, legt Peters uit, “maar ook zien we bijvoorbeeld in Pakistan discriminatie van christenen bij het uitdelen van noodhulp.”

Afrika, Azië en het Midden-Oosten

In Afrika blijkt de opkomst van militant jihadisme een grote rol te spelen in de toename van onderdrukking. Groepen als Al-Shabaab in Mozambique en Boko Haram in de Sahelregio veroorzaken veel leed onder christenen, terwijl de overheden van veel landen nauwelijks in staat lijken het geweld te beteugelen. In de onderzochte periode blijken in Nigeria alleen al 7600 christenen te zijn vermoord.

In veel landen in Azië komt de onderdrukking juist van overheidswege. In Vietnam grijpt de overheid coronamaatregelen aan om christenen strengere beperkingen op te leggen, terwijl de junta van Myanmar christenen bestrijdt vanwege hun verzet tegen de militaire staatsgreep van 2021. In Noord-Korea en China blijft de regering de geloofsvrijheid sterk inperken. In India doet de hindoenationalistische overheid niets tegen aanvallen op christenen, waardoor Kerk in Nood een recordaantal van ruim achthonderd gevallen in twee jaar heeft geconstateerd.

In het Midden-Oosten lijkt de situatie voor christenen “paradoxaal genoeg” slechter dan ten tijde van de overheersing door Islamitische Staat (IS), aldus het rapport. Men vreest voor het voortbestaan van de christelijke aanwezigheid in met name Libanon en Syrië: door oorlog, terrorismedreiging en economische tegenspoed trekken christenen massaal naar andere landen. In Syrië is vier vijfde van de christelijke bevolking verdwenen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Lichtpuntjes

In slechts zes onderzochte landen heeft Kerk in Nood geen noemenswaardige verslechteringen gesignaleerd. In Israël en de Palestijnse Gebieden, in Iran en op de Malediven zijn de problemen voor christenen gelijk gebleven. In Egypte wordt een positievere houding van de regering tenietgedaan door toegenomen extremisme.

Alleen in Irak en Sri Lanka ziet Kerk in Nood lichtpuntjes. Het pausbezoek van 2021 aan het eerstgenoemde land blijkt een belangrijke opsteker te zijn geweest voor Irakese christenen: zij hebben zwaar geleden onder de terreur van IS, maar putten hoop uit het bezoek van de paus. Ook werd Kerstmis in 2020 erkend als een nationale feestdag.

In Sri Lanka wordt het uitblijven van grote incidenten – zoals de paasaanslagen van 2019 – als verbeterpunt genoemd, hoewel de overheid zich wel dwars blijft opstellen tegenover christenen. Het gebrek aan inzet voor onderzoek naar de paasaanslagen is daarvan een voorbeeld.

Red Wednesday

Om aandacht te vragen voor christenvervolging wereldwijd, vindt ieder jaar Red Wednesday plaats. Kerken en openbare gebouwen worden dan rood verlicht als teken van betrokkenheid bij christenen in moeilijke situaties. Dit jaar vindt Red Wednesday op 23 november plaats. In Nederland staat de teller momenteel op 120 deelnemende kerken en dat aantal zal nog oplopen.

Daarmee lijkt de aandacht voor Red Wednesday wederom toe te nemen. In 2020 namen 119 Nederlandse kerken deel, in 2019 waren het er nog 40. “We merken een sneeuwbaleffect bij kerken die deelnemen”, zegt Peters. “Nu zien we het in de regio’s Zeeland en Twente opkomen.”

https://www.kn.nl/donaties/

Volgens Peters blijven de rode schijnwerpers van Red Wednesday belangrijk om christenvervolging zichtbaar te maken. “Red Wednesday trekt meer aandacht dan het rapport alleen”, zegt hij. “Het blijft nodig om dit onderbelichte probleem onder de aandacht te brengen.”

Het rapport is op de website van Kerk in Nood te vinden.