fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Charles Taylor

KN Redactie 19 juli 2018
image

“De stijl, dat is de mens” (le style, c’est l’homme), zei de Franse naturalist Buffon ooit. Dit gevleugelde woord lijkt wel bedacht voor het onderwerp van deze bundel, de Canadese filosoof Charles Taylor.

In het uiteraard Charles Taylor getitelde boek, waarvan Guido van Heeswijck en Ger Groot de redactie voor hun rekening namen, bespreken zij en een keur aan andere Vlaamse en Nederlandse filosofen Taylors werk.

Grote tegenstellingen

Taylor schrijft een genuanceerd, soms bijna kabbelend proza dat veelal de grote tegenstellingen uit de filosofie wil verzoenen. Grootgebracht in de stad Montréal in Québec door een Engelstalige vader en een Franstalige moeder is hij in beide talen thuis en doceerde zowel aan de Engelstalige McGill-universiteit als aan de Franstalige universiteit van Montréal.

De biografische tegenstellingen en hun verzoening vinden we ook in Taylors werk terug. Door dit filosofische oeuvre loopt een rode draad die samenhangt met Taylors katholicisme. Na een proefschrift in Oxford waarin hij het belang van intenties in de filosofie van de psychologie aantoonde, schreef Taylor een omvangrijke studie van Hegel. Voor Taylor ligt het belang van Hegel in een denken waarin tegenstellingen elkaar in beide betekenissen van dat woord opheffen. Dit dialectische denken speelt een rol in heel Taylors werk.

Verhelderende bundel

Zijn volgende grote studie, Sources of the Self (1989), in deze bundel zeer verhelderend geduid door Ger Groot, duidt de herkomst en het belang van zelfontplooiing. Zelfontplooiing is een modern moreel ideaal. Het impliceert dus enerzijds geen afwezigheid van zo’n ideaal, terwijl het anderzijds, mits juist begrepen, evenmin tot relativisme leidt. Als zelfontplooiing het moderne morele ideaal is, is het de vraag wat de plaats van het geloof in het denken überhaupt en in Taylors eigen denken in het bijzonder is.

In A Secular Age (2007), in de bundel besproken door Guido van Heeswijck en Stijn Latré, onderzoekt Taylor waarom in onze tijd geloof in God niet meer noodzakelijk gevonden wordt – zelfs niet door mensen die persoonlijk wel gelovig zijn. Het moderne geloof bestaat volgens Taylor in een laveren tussen een zin die je zelf schept en een zin die je aantreft.

Deze vaak verhelderende bundel bespreekt ook een aantal van de talrijke andere aspecten van Taylors filosofie.

Ger Groot & Guido van Heeswijck (red.), Charles Taylor. Uitg. Klement/Polis, 240 pp., €19,99, ISBN 978 90 86871 98 8