fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Column

Brief aan Broeder Lorenzo (3): De goede herder

Bas Rompa 29 november 2018

In een persoonlijke zoektocht schrijft auteur Bas Rompa brieven aan zijn oude schoolmeester, broeder Lorenzo. De derde brief: “Uit de figuren, dieren, struiken, bomen, rotsen en bergen, groeide langzaam een schilderij dat het verhaal uitbeeldde.”

Weert, najaar 2018

Beste broeder Lorenzo,

Mijn ouders wisten niks van God, nooit hoorde ik ze over Hem met elkaar praten. Ook vertelden ze er niets over aan mijn oudere zus, mijn jongere broer en mij. Maar ze geloofden wel in Hem, en daarom gingen wij elke zondag naar de Kerk om de Mis bij te wonen, net zoals bijna alle andere gezinnen in onze jonge wijk Groenewoud. Het leek alsof de ouders gezamenlijk hadden besloten alles wat met God en de Kerk van doen had  aan de pastoor en de kapelaan over te laten. Zelf hadden ze hun handen vol aan de kost verdienen (de vaders) en het draaiend houden van het huishouden (de moeders).

De Mis vond plaats in een noodkerk met de naam ‘De  Schaapskooi’, de echte kerk was nog in aanbouw, maar werd alvast de ‘De goede herder’ genoemd, zo heette onze parochie. Ik wist niet waar die naam vandaan kwam, maar ik vond hem wel mooi, misschien omdat er in de noodkerk een ontroerend beeld van hem stond.

Zachte stem

Wie de goede herder was, kreeg ik van u te horen, broeder Lorenzo. U begon elke week met een verhaal uit de Bijbel. Met uw zachte stem las u een stukje voor en haalde dan een papieren figuur uit een platte doos op uw lessenaar, om te beginnen de hoofdpersonen in het verhaal. U stond op en hing de figuren op een klein bord van groen vilt rechts naast het grote schoolbord.

Uit de figuren, dieren, struiken, bomen, rotsen en bergen, groeide langzaam een schilderij dat het verhaal uitbeeldde. Omdat het groene vilt altijd de dominante kleur bleef, dacht ik dat het in het land waar de verhalen zich afspeelden overal en altijd groen was. Ik hield van groen, het was de kleur van het gras, de bladeren in de lente en het zachte mos op stenen. En ik had een schooltas uitgekozen die van groen leer was.

image
"Terwijl ik uw verhaal aan mijn moeder doorvertelde, liet ik het tot leven komen." Illustratie: Bas Rompa

Kleine stukjes

Uit het verhaal dat u vertelde over de goede herder begreep ik dat Jezus het had verteld aan zijn leerlingen om iets uit te leggen over zijn rol. Hij was de zoon van God en de schapen waren zijn leerlingen en alle andere mensen die hem volgden en voor wie hij goed zorgde. En God was op Zijn beurt een goede herder voor alle mensen op de hele wereld; van de ouders en de kinderen die op zondag in ‘De schaapskooi’ de Mis bijwoonden tot de bruine mensen in Afrika die door missionarissen ook op de hoogte waren gebracht van God en zijn zoon Jezus. God had Jezus naar de aarde gestuurd om de schuld op zich te nemen voor alles wat de mensen verkeerd deden; Hij moest wel heel veel van de mensen op aarde houden.

U had de verhalen altijd in kleine stukken verdeeld, en ook de afbeeldingen verschenen niet in één keer op het groene bord. Ik keek er elke dag wel een paar keer naar en was altijd benieuwd hoe het zou aflopen. Het einde van het verhaal over de goede herder kwam erop neer dat hij zijn leven zou geven voor zijn schapen. Hij kende ze allemaal bij hun naam, hij praatte honderduit met ze, en zij herkenden uit duizend stemmen zijn stem.

Vaders magazijn

Thuis tekende ik de goede herder, vier schapen en een schaapskooi uit mijn hoofd na en knipte ze uit. Mijn moeder haalde uit het magazijn van mijn vader, dat vol lag met rollen stof in allerlei soorten, een stuk groen vilt. Op de achterkant van de afbeeldingen plakte ik kleine restjes om ze aan het grote stuk te hechten.

Terwijl ik uw verhaal aan mijn moeder doorvertelde, liet ik het tot leven komen. Ze luisterde en keek aandachtig en vond de verhalen altijd heel mooi. Soms zei ze dat we maar boften met ons geloof in God. Ik zei dan maar niet dat ik vooral bofte met u, broeder Lorenzo. Want ik had het gevoel dat u niet alleen geloofde in God, maar ook moeite had gedaan, en nog steeds deed, om Hem te leren kennen en dat u graag alles wat u over Hem wist aan ons door wilde vertellen.

Een vriendelijke groet,

Bas Rompa