<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: cottonbro studio - Pexels
Overweging

Evangeliseren

Joris Schröder 21 april 2024

De vreugdevolle boodschap van ons katholieke geloof bekend maken: dat betekent de titel van deze bijdrage. Missie gaat over hetzelfde, maar heeft vaker de bijklank van: eropuit trekken, soms naar verre landen. Het blijde bericht, de vitale kracht van het christendom voor anderen in onze samenleving toegankelijk maken: dat is de roeping van iedere christen.

Daarbij wordt verondersteld dat het leven en de weg van Jezus Christus alsmede verbondenheid met zijn Kerk – liturgie, artistieke schoonheid, gemeenschap – je bestaan verrijken, vanuit het besef dat je “in Jezus doordringt tot de volheid van God en tegelijkertijd je waarheid als mens verdiept” (Jean Lafrance, 1931-1991). Dat betekent veelal niet dat je op de markt hoeft te gaan staan om daar een preek te houden.

Waar het hart vol van is

Het betekent wel dat anderen aan ons kunnen merken waar de Bron ligt van ons geluk, waar wij onze kracht en motivatie aan ontlenen bij leed en tegenslagen, in onze omgang met anderen – ook wanneer die ons minder sympathiek zijn, in ons waardeoordeel bij delicate sociale en soms politieke kwesties als abortus en euthanasie, in onze omgang met vreemdelingen maar ook met welvaart en geld, in de beleving van relaties en seksualiteit – niet om te bezitten, maar wel om te verbinden.

“Duidelijke verantwoording van onze keuzes kan een kostbaar getuigenis zijn en verlangen wekken.”

Het onderricht van onze Kerk is daarbij een sterk moreel kompas: “De Kerk is zowel teken als behoedster van de transcendentie van de menselijke persoon” (Catechismus, 2245). Waar het hart vol van is, daar loopt onze mond van over, zegt een oude volkswijsheid. Dat betekent niet dat je steeds moet praten over het geloof en – nog minder – over kerkpolitiek.

Opdringende prekerigheid

Het betekent wel dat je zichtbaar maakt dat voor jou iedere mens een ‘ziel’ heeft, een fundamentele en heel persoonlijke verbondenheid met God, een waardebesef dat zich vertaalt in ons sociale leven: respect voor onwelgevallige familieleden of klasgenoten, gastvrijheid ook wanneer die ingaat tegen de gangbare trend of tegen buren in onze straat. Anderen vragen of denken: “Waar haalt hij of zij de kracht vandaan?”

In sommige omstandigheden kan het wenselijk zijn onze beweegredenen – ons geloof – met name te noemen. Duidelijke verantwoording van onze keuzes kan een kostbaar getuigenis zijn en verlangen wekken. Opdringende prekerigheid wekt juist irritatie. Het is vaak een kwestie van prikkelen en uitdagen door levenskwaliteit. Met een oud adagium: de eer van God is het heil van de mens.

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.