<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘God wil iedereen redden’

KN Redactie 23 oktober 2019
image
CNS Photo - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 16 oktober sprak paus Franciscus over de beslissende wending in het leven van de heilige Petrus.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

De tocht van het Evangelie in de wereld, waarover Sint-Lucas verhaalt in de Handelingen van de Apostelen, wordt begeleid door Gods grote creativiteit, die zich op geweldige wijze uit. Hij wil dat zijn kinderen ieder particularisme overwinnen om zichzelf te openen voor de universaliteit van de verlossing.

Ervaring van broederschap

Dit is het doel: particularisme overwinnen en jezelf openen voor de universaliteit van de verlossing, want God wil iedereen redden. Zij die herboren zijn uit water en uit de Geest – de gedoopten – zijn geroepen uit zichzelf te treden en zichzelf te openen voor anderen, de nabijheid te beleven, de stijl van samenleven die iedere interpersoonlijke relatie verandert in een ervaring van broederschap (cf. apostolische exhortatie Evangelii Gaudium 87).

Een getuige van dit proces van ‘verbroedering’, dat de Geest wil losmaken in de geschiedenis, is Petrus, met Paulus de hoofdpersoon in de Handelingen van de Apostelen. Petrus beleefde iets dat een beslissende wending in zijn bestaan markeerde.

Mentaliteitsverandering

Terwijl hij bad, kreeg hij een visioen dat fungeerde als een goddelijke ‘provocatie’, om in hem een mentaliteitsverandering op te wekken. Hij ziet een groot laken uit den Hoge neerdalen, waarop zich verschillende dieren bevinden: viervoetige dieren, reptielen en vogels, en hij hoort een stem die hem uitnodigt dat vlees te eten.

Als goede Jood reageert hij met te zeggen dat hij nog nooit iets onreins gegeten heeft, zoals de Wet van de Heer voorschrijft (cf. Lev. 11). Dan antwoordt de stem krachtig: “Beschouw niet als onheilig wat God rein heeft verklaard” (Hand. 10,15).

De intenties van het hart

Met deze gebeurtenis wil de Heer dat Petrus gebeurtenissen en mensen niet langer beoordeeld volgens de categorieën rein en onrein, maar dat hij leert daaraan voorbij te gaan, om te kijken naar de mens en de intenties van zijn hart. In feite komt wat de mens onrein maakt, niet van buiten maar enkel van binnen, uit het hart (cf. Mc. 7,21). Jezus zei het duidelijk.

Na dat visioen nodigde God Petrus uit in het huis van Cornelis, een onbesneden vreemdeling, “honderdman van het Italische kohort” en een “vroom en godvrezend” man die het volk veel aalmoezen gaf en voortdurend tot God bad (cf. Hand. 10,1 – 2), maar geen Jood was.

“Hoe gedragen we ons bij bij hen die geen christen zijn? Belemmeren we in hen de ontmoeting met de Vader?”
- Paus Franciscus

Buitengewone gebeurtenis

In dat huis van heidenen verkondigde Petrus de gekruisigde en verrezen Christus, en de vergeving van zonden voor iedereen die in Hem gelooft. En terwijl Petrus sprak, kwam de Heilige Geest neer op Cornelius en zijn verwanten. En Petrus doopte hem in de naam van Jezus Christus (cf. Hand. 10,48).

Deze buitengewone gebeurtenis – het was de eerste keer dat er zoiets gebeurde – werd in Jeruzalem bekendgemaakt, waar de broeders, geschokt door Petrus’ gedrag, hem streng terechtwezen (cf. Hand. 11,1 – 3). Petrus was voorbijgegaan aan wat gebruikelijk was, verder gegaan dan de Wet, en zij wezen hem erom terecht.

Na de ontmoeting met Cornelius echter, is Petrus vrijer van zichzelf en meer in gemeenschap met God en met anderen, omdat hij Gods wil zag in de handeling van de Heilige Geest. Hij kon dus begrijpen dat Israëls uitverkiezing geen beloning is voor verdiensten, maar het teken van de vrije roep om de bemiddeling van de goddelijke zegen onder de heidense volken te zijn.

Geen obstakel vormen

Beste broeders en zusters, van de prins van de apostelen leren we dat iemand die evangeliseert, geen obstakel kan zijn voor het creatieve werk van God, “die wil dat alle mensen gered worden” (1 Tim. 2,4), maar iemand die de ontmoeting van harten met de Heer cultiveert.

En hoe gedragen we ons bij onze broeders en zusters, in het bijzonder bij hen die geen christen zijn? Zijn wij een obstakel voor de ontmoeting met God? Belemmeren we in hen de ontmoeting met de Vader, of vergemakkelijken we die?

Gods creativiteit niet belemmeren

Laten we vandaag om de genade vragen om onszelf door Gods verrassingen te laten verbazen, om zijn creativiteit niet te belemmeren, maar de altijd nieuwe wegen te erkennen en begunstigen waardoor de Verrezene zijn Geest uitstort in de wereld en harten aantrekt, zichzelf bekendmakend als de “Heer van allen” (Hand. 10,36). Bedankt. (Vert. PD)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.