fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘Ook in ons pijnlijkste lijden zijn wij nooit alleen’

KN Redactie 17 juni 2021
image
Paus Franciscus begroet gelovigen tijdens de algemene audiëntie van 16 juni. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 16 juni sprak paus Franciscus over Jezus’ gebed voor ons. “Blijf beseffen dat Hij voor ons bidt.”

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We hebben tijdens deze reeks catecheses meermaals herhaald dat het gebed een van de duidelijkste kenmerken is van Jezus’ leven: Jezus bad en Hij bad veel. Tijdens zijn missie dompelde Jezus zich onder in het gebed, omdat de dialoog met de Vader het brandende hart was van zijn hele bestaan.

Hart van het Evangelie

Uit de evangelieverhalen komt naar voren dat Jezus’ gebed nog intenser en dieper werd tijdens zijn passie en dood. Die laatste momenten van zijn leven vormen de kern van de christelijke prediking: die laatste uren van Jezus in Jeruzalem zijn het hart van het Evangelie.

Niet alleen omdat de evangelisten daarvoor in verhouding de meeste plek inruimen, maar ook omdat zijn dood en verrijzenis, zoals een lamp, licht werpen op de rest van Jezus’ leven. Hij was niet zomaar een filantroop die zich ontfermde over het lijden en de ziektes van de mensen. Dat was Hij, maar Hij was nog veel meer.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De verlossing

Hij was niet zomaar goedheid, Hij was meer dan dat: Hij is de verlossing, en niet zomaar eenmalige verlossing, van een ziekte of een moeilijk moment; Hij was de totale verlossing, de messiaanse verlossing, die doet hopen op de definitieve overwinning van het leven op de dood.

Tijdens de dagen van zijn ultieme Pasen, treffen we Jezus dus aan terwijl Hij helemaal opgaat in het gebed.

Intimiteit

We hebben gehoord dat Hij op dramatische wijze bidt in de tuin van Getsemane, bevangen door doodsangst. Maar juist op dat moment richt Jezus zich tot God door hem Abba, Vader te noemen (vgl. Mc. 14,36).

Dat woord in het Aramees, de taal die Jezus sprak, drukt intimiteit en vertrouwelijkheid uit. Juist op het moment dat Hij de duisternis rond zich voelt optrekken, komt Jezus die te boven met dat kleine woordje Abba, Vader.

De absolute voorspreker

Jezus bidt ook aan het kruis, raadselachtig omgeven door de stilte van God. Maar op zijn lippen ligt nog steeds het woord ‘Vader’. Het is het moedigste gebed, want aan het kruis is Jezus de absolute voorspreker.

“Jezus bidt voor mij: ieder van ons mag dat in zijn hart meedragen”

Hij bidt voor de anderen, Hij bidt voor iedereen, ook voor de mensen die Hem veroordelen, zonder dat ook maar iemand, behalve een arme misdadiger, zijn kant kiest. Iedereen was tegen Hem of onverschillig. Enkel die misdadiger erkent zijn macht.

Alles is gebed

“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lc. 23,34). Middenin de ellende, te midden van de verschrikkelijke pijn van lichaam en geest, bidt Jezus met de woorden uit de psalmen; tezamen met de armen der wereld, vooral met degenen die door iedereen vergeten zijn, spreekt Hij de tragische woorden uit psalm 22 uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (vers 2).

Hij voelde de verlatenheid en bad. Aan het kruis komt de gave van de Vader tot vervulling, de Vader die liefde biedt. Ofwel, aan het kruis komt onze verlossing tot vervulling. En opnieuw roept Hij Hem aan: “God, God”, “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”: ofwel, alles is gebed tijdens die drie uur aan het kruis.

Model voor ons gebed

Jezus bidt dus in de beslissende uren van zijn passie en dood. En met de opstanding zal de Vader het gebed beantwoorden. Jezus’ gebed is intens, zijn gebed is uniek en wordt ook het model voor ons gebed.

Jezus heeft voor iedereen gebeden, Hij heeft ook voor mij gebeden, voor ons allemaal. Ieder van ons kan zeggen: “Jezus heeft aan het kruis voor mij gebeden.” Hij heeft gebeden. Jezus kan tegen ieder van ons zeggen: “Ik heb voor jou gebeden, tijdens het Laatste Avondmaal en op het hout van het kruis.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Jezus’ gebed is met ons

Ook in ons pijnlijkste lijden zijn wij nooit alleen. Jezus’ gebed is met ons. “En nu, terwijl wij nu naar u luisteren, bidt Jezus nu voor ons?” Ja, Hij blijft bidden, opdat zijn woorden ons mogen helpen om door te gaan. Blijf bidden en blijf beseffen dat Hij voor ons bidt.

En dat lijkt me het mooiste om te herinneren. Dit is de laatste catechese in deze reeks over het gebed: denk aan de genade dat wij niet alleen bidden, maar dat er om zo te zeggen over ons gebeden wordt; wij zijn reeds opgenomen in de dialoog tussen Jezus en de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest.

Moed en hoop

Jezus bidt voor mij: ieder van ons mag dat in zijn hart meedragen. Laten we dit niet vergeten. Ook niet op de moeilijkste momenten. Wij zijn reeds opgenomen in de dialoog tussen Jezus en de Vader in de eenheid van de Heilige Geest. Wij zijn gewild in Jezus Christus. En ook in het uur van zijn passie, dood en verrijzenis werd alles voor ons opgeofferd.

En dus rest ons, in het gebed en in het leven, niets anders dan moed te hebben en hoop. En met die moed en die hoop mogen we krachtig het gebed van Jezus voelen en doorgaan. Dat ons leven een lofprijzing aan God mag zijn, in de wetenschap dat Hij voor mij bidt bij de Vader, dat Jezus voor mij bidt. (Vertaling Susanne Kurstjens)

https://www.kn.nl/abonnementen/