<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

De wegen van de Geest

Pieter Derdeyn 27 februari 2020
image

De herinnering aan dom André Louf, die in 2010 overleed, zal bij oudere gelovigen nog levendig zijn, alleen al vanwege zijn imposante postuur. Louf, Bruggeling van afkomst, kenmerkte zich als een man die aangetrokken werd tot het kluizenaarschap. Toch engageerde hij zich 34 jaar lang als abt van de trappistenabdij van Katsberg (Noord-Frankrijk), en reisde hij de wereld rond met voordrachten over het geestelijke leven.

Vier teksten van zijn hand zijn nu heruitgegeven door Carmelitana. Met daarbij een korte biografie en enkele impressies van broeder Guerric Aerden van de abdij van Westmalle, krijgt de lezer een beeld van abt Louf.

Verinnerlijking van het geloofsleven

De vier relatief korte teksten pogen een beschrijving te geven van de verinnerlijking van het geloofsleven, van het moment waar de ziel tot contemplatie overgaat en de Geest zich laat kennen en proeven.

Een cruciaal moment, waartoe alle gelovigen zijn geroepen en waarbij enige begeleiding meer dan behulpzaam is. Louf heeft zeker de gave om verfijnd en begrijpelijk te beschrijven wat er in de ziel omgaat. Hij doet dat mede vanuit zijn ervaring als geestelijk begeleider en de studie van de heiligen, waaruit hij put.

Tot geestelijke vrijheid komen

In de eerste tekst roept Louf op om door onmacht, impasse en valse godsbeelden heen tot de werkzaamheid van de genade en geestelijke vrijheid te komen. De toevoegingen vanuit de psychologie klinken vandaag wel wat achterhaald: is onze gebedskreet werkelijk een resonantie van onze eerste kreet als pasgeboren kind?

De tweede tekst laat de rol van de voorbereiding op de overgang tot contemplatief leven iets meer aan bod komen, al krijgen gebedsvormen, iconen en de Eucharistie slechts een beperkte plaats, en missen we in het geheel de rol van de deugden en Maria.

Bredere duiding was wenselijk geweest

In de derde tekst wordt de link met het actieve leven gelegd en wordt contemplatie bron van onderscheiding. De laatste tekst heeft de ambitie alle facetten van de groei in het geestelijk leven te veralgemenen en classificeren in termen van ‘constanten van de geestelijke weg’ (al duidt alleen de beperkte lengte er al op dat hij onmogelijk volledig kan zijn op dit vlak).

Voor deze teksten was enig kader met een bredere duiding wenselijk geweest. Noch kaft, noch inleiding laat de lezer vermoeden waarover het boek gaat, noch geven ze houvast bij vragen of knelpunten. Maar voor wie een appèl voelt tot verinnerlijking, mag dit boekje een aanzet zijn.

André Louf, De wegen van de Geest (reeks Spirituele Meesters). Uitg. Carmelitana, 127 pp., € 14,95, ISBN 978 94 92434 18 0

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.