fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Edith Stein. Zoek je de waarheid, dan zoek je God

Pieter Derdeyn 3 december 2020
image
Edith Stein Foto: Wikipedia.org

“Alleen God kan de overgave van een mens volledig ontvangen en wel zo ontvangen dat de mens zijn ziel niet verliest, maar wint. En alleen God kan zich aan een mens zo schenken, dat Hij diens wezen volledig vervult, zonder daarbij zichzelf te verliezen.”

Voor wie iets voelt bruisen bij deze woorden van de heilige Edith Stein, mag dit boekje een ideale en uitdagende inleiding zijn op haar boodschap. De bekende Jodin, karmelietes en martelares in Auschwitz is immers nog steeds door weinigen echt gekend.

Rake getuigenissen

Al doet het boekje dunnetjes aan, het leest als minstens dubbel zo dik door de rijke citaten waarop je lang kan herkauwen. Je krijgt hier naast rake getuigenissen zeker ook een inleiding en omkadering, maar je mag de heilige vooral door haar eigen woorden leren kennen. En Stein is niet de minste, niet van de gemakkelijkste.

Ze is een intellectueel die het tot assistente van filosoof Edmund Husserl schopte. De aanpak van deze fenomenoloog, om te redeneren vanuit introspectieve beschrijvingen van het zielenleven, neemt ze over. En al staat ze erop het innerlijk geheim van haar omgang met God niet uit te spreken, in haar woorden proef je toch haar geïnspireerde diepgang.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Meerwaarde

De citaten in dit boekje komen grotendeels uit haar hoofdwerk Eindig en eeuwig zijn. Een poging om op te stijgen tot de zin van het zijn. Dit maakt ook de meerwaarde van deze uitgave, want Steins filosofische kanjer is nog steeds niet beschikbaar in het Nederlands – iets waar auteur dr. Ilse Kerremans gelukkig inmiddels aan begonnen is.

Het eeuwige zijn

De achtergrond van dit werk is Heideggers existentiële angst tegenover de broosheid van het eindige zijn en het niets. Stein plaatst daartegenover de zin die te vinden is in het eeuwige zijn. Dat klinkt bijvoorbeeld zo:

“In het binnenste is het wezen van de ziel naar binnen opengebroken. Wanneer het IK hier leeft, krachtens zijn Zijn, waar het eigenlijk thuis is en thuishoort, dan voelt het iets van de zin van het Zijn en voelt het de gebalde kracht vooraleer zich te delen in afzonderlijke krachten. En wanneer het van hieruit leeft, zo leeft het een vol leven en bereikt het de hoogte van het Zijn.”

Spirituele meester

Stein verruimt en verdiept het perspectief op het innerlijke leven in een taal die de brug slaat tussen de katholieke traditie en onze moderne psychologie. Absoluut een spirituele meester.

Ilse Kerremans, Edith Stein. Zoek je de waarheid, dan zoek je God. Uitg. Carmelitana, 96 pp., € 14,95, ISBN: 978 94 92434 21 0