<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Godsverbondenheid. De inspiratie van de eerste dominicaanse theologen

Pieter Derdeyn 4 februari 2021
image

Wat verbindt deze grote namen: Thomas van Aquino, Albertus de Grote, Catharina van Siena, Meister Eckhart, Heinrich Seuse en Johannes Tauler? Je moet al een insider zijn om te weten dat ze alle tot de dominicaanse familie behoren. Wekken deze klinkende namen een vlam van interesse op? Dan kan je met dit boekje een duik nemen in de dominicaanse spiritualiteit van de dertiende en veertiende eeuw. Dat de heiligen Thomas, Albertus en Catharina de titel van kerkleraar verkregen, mag een bijkomende stimulans zijn.

Visie op godsverbondenheid

Boeiend aan dit boek is de combinatie van een bondige levensschets van elk van deze grote persoonlijkheden met een krachtige proeve van hun spiritualiteit. De portretten zijn interessant en bieden voldoende achtergrond. En meteen daarna duik je de diepte in van hun visie op godsverbondenheid. In navolging van de heilige Dominicus, die vanuit zijn gebedsleven erop uittrok om te prediken en met zijn kompanen een bedelorde stichtte, zoekt elk van zijn volgelingen naar het evenwicht tussen de liefde tot God en de liefde tot de naaste.

Dominicanen staan erom bekend op een intellectuele manier kennis van God te zoeken. Zeker bij Eckhart en Seuse wordt het soms moeilijk om deze te volgen door de gewichtige redeneringen met bijhorende paradoxen heen. Ze zoeken God te kennen door het ‘niet-weten’, in navolging van Dionysus de Aeropagiet. Wideriniehen, noemt Seuse dit, wat wordt verklaard als “een terug naar zichzelf keren en opnieuw geboren worden vanuit het beeldloze enkelvoudigste”. Daar zou dan nog iets neoplatoons achter zitten en ook de herontdekking van Aristoteles tekende het denken van vele Dominicanen.

Wat ze ook van God (niet) vinden en hoe ze dit ook noemen, steeds doet dit een beroep om zich tot de naaste te richten. Al beschouwt Thomas de contemplatie als het hoogste, toch vindt hij de prediking nog belangrijker omwille van het heil van de medemens.

Boeiende inleidende studie

De bijdragen zijn van de hand van Inigo Bocken, Erik Borgman, Marcel Braekers, Stephan van Erp, Rob Faesen, Anton-Marie Milh en Olivier Riaudel. Enige afstand tot de Kerk is soms voelbaar in de focus op het afwijzen van beelden, regels en dingen; ze krijgen geen plaats binnen de groei in godsverbondenheid. Ook een affectieve band tot de heiligen moet je missen. Maar als een inleidende studie blijft het boeiend.

Stephan van Erp en Annemie Deckers (red.), Godsverbondenheid. De inspiratie van de eerste dominicaanse theologen – Uitgeverij: Halewijn Pagina’s: 144 | € 15,95 ISBN: 978 90 8528 589 2

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.