fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Radicaal licht

Anton de Wit 2 mei 2019
image

Een paar jaar geleden gooide de Amerikaanse dichter Christian Wiman terecht hoge ogen met Mijn heldere afgrond: een bundeling poëtische, autobiografische overpeinzingen over hervonden religiositeit en een slopende ziekte.

Nu is er de opvolger, Radicaal licht, wederom knap vertaald door geestverwant Willem Jan Otten. Of nou ja, opvolger… Het boekje is niet noodzakelijk een vervolgdeel, het is prima los te lezen, maar het tapt wel uit hetzelfde stilistische en deels ook thematische vaatje: een fraaie, afgewogen mengeling van persoonlijke observaties, filosofische bespiegelingen en veel flarden van gedichten van eigen en andermans makelij.

Ziel van het dichterschap

De inhoud kort samenvatten is lastig; zelfs de toch heel brede ondertitel De kunst van geloven, geloof in de kunst omvat maar nauwelijks de volle breedte van het essay. Wiman zoekt geduldig en nauwkeurig naar de ziel van het dichterschap aan de hand van eigen herinneringen en veranderende opvattingen over zijn vak.

Centrale episode daarbij is zijn hoofdredacteurschap van het gerenommeerde maandblad Poetry, gevestigd in Chicago. Dat leed – anders dan zovele andere periodieken – voor de verandering niet aan financiële tekorten, integendeel. Door een riante nalatenschap klotste het geld plots tegen de plinten.

De redactie, Wiman voorop, leek niet goed leek te weten wat men ermee moest. Wiman beschrijft zijn hoofdredacteurschap als een mislukking, als een langgerekte loochening van zijn principes – want hij hield het toch nog tien jaar vol, ondanks of misschien juist dankzij het feit dat hij in diezelfde periode de diagnose kanker kreeg.

Glasheldere inzichten

Op die ziektegeschiedenis gaat hij niet heel uitgebreid meer in, dat had hij in Mijn heldere afgrond immers al gedaan. Maar ook terloops zegt hij er belangrijke dingen over in Radicaal licht. Bijvoorbeeld waar hij het populaire idee tegenspreekt dat mensen zich, geconfronteerd met hun sterfelijkheid, uit pure wanhoop aan het geloof vastklampen.

“Je keert je in een crisis niet tot God omdat je bang bent”, weet Wiman uit eigen ervaring. “Je keert je tot God omdat al dat geklets in je achterhoofd – heel dat pandemonium van blabla – eindelijk zwijgt. En je kunt horen. En sommigen van ons horen op zo’n moment van stilte een zachte stem.”

Zulke glasheldere inzichten geven de heel particuliere zoektocht van Wiman een grotere zeggingskracht. Een boekje dat uitnodigt tot geduldig lezen en overwegen.

Christian Wiman, Radicaal licht. De kunst van geloven, geloof in de kunst. Uitg. Brandaan, 144 pp., €19,99, ISBN 978 94 60050 54 1