fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Uit de pen van Pater Pio

Pieter Derdeyn 13 februari 2020
image

Dat Francesco Forgione – beter bekend als Pater Pio (1887-1968) – een bijzondere heilige was, weten we. Denk maar aan zijn devotie tijdens de heilige Mis, zijn zware ziekte en grote beproevingen, vijftig jaar stigmata en andere bovennatuurlijke gaven.

Inkijkje in zijn leven en lijden

Wie ooit een inkijkje kreeg in zijn brieven, weet dat zijn innerlijk leven even indrukwekkend was, of welke woorden daarvoor te gebruiken? Pio’s innerlijke strijd is dermate extreem, dat het een heuse worsteling is zijn brieven te lezen.

Uit de verzameling brieven, die samen zo’n vierduizend bladzijden beslaan, selecteerde de Leidse priester Jeroen Smith er honderd, die een representatief beeld geven van het leven en het lijden van deze heilige.

Buitengewone strijd met de duivel

Al in zijn jeugd wordt in een visioen zijn toekomst aangekondigd door een wezen “van zeldzame schoonheid, schitterend als de zon”, dat Pater Pio aanspreekt: “Kom met mij, want het past je te strijden als een moedige strijder.”

Wat volgt, is een buitengewone strijd met langdurige aanvallen van de duivel en zijn “kozakken”, die hij niet alleen lichamelijk ondergaat, maar vooral als een innerlijke marteling beleeft. Steeds opnieuw en steeds erger ondergaat hij een vreselijke dood: “Ik word geheel verpletterd onder het gewicht van zoveel pijnen en kwellingen.”

Gelukkig zijn er dan weer de bezoeken van Jezus, Maria en andere heiligen en zijn beschermengel. Het zijn momenten van rust en intense mystiek.

Breed beeld

Deze waaier van brieven geeft een breed beeld van het leven van de heilige, zijn bezigheden, moeilijkheden en strijd, van zijn nederigheid en vertrouwen, van de stigmata en mystieke ervaringen. De inleidingen en foto’s stellen dit beeld scherp.

Pater Pio’s brieven zijn een verslag van zijn ervaring, die je die laten meebeleven. Je vindt er geen systematisch uiteengezette leer, al is elke brief zeer stichtend. In het bijzonder de laatste 25 brieven laten Pater Pio aan het woord als geestelijk begeleider van enkele vrouwen, over thema’s waar wij nog steeds van kunnen leren.

Voor wie de diepte in wil gaan

Voor wie een natuurlijke nieuwsgierigheid koestert, is deze bundel brieven een beproeving. Voor wie inzicht of verdieping zoekt in het geestelijke leven, is het een verrijking die je met de nodige onderscheiding moet afwegen.

Het is een blik in het unieke, haast onnavolgbare leven van een bijzonder geroepene, dat toch voor elke christen een heldere en ernstige spiegel mag zijn van nederigheid, gelovige overgave en innige liefde. Dit is Pater Pio tot op het bot, voor wie tot in de diepte wil gaan.

Jeroen Smith pr. (red.), Uit de pen van Pater Pio. 100 brieven die tot het hart spreken. Uitg. Betsaida/De Boog, 350 pp., €12,50, ISBN 978 90 818917 21