fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

Amen

Ad van der Helm 3 december 2019
image
"In deze donkere periode zoeken we naar tekens van Licht." - Ad van der Helm. (Foto: Pixabay.com)

Amen: een klein woord met een grote betekenis. Aan het eind van het kerkelijk jaar werpt Ad van der Helm zijn licht op het woord waarmee we onze gebeden afsluiten.

De sombere weken van november-december laten wonderlijke tegenstellingen zien. Met Halloween flirten mensen onbekommerd met de dood. Daarna staat Amerika op stelten met Thanksgiving, een mooie Amerikaanse familietraditie. Daarop volgt Black Friday: de jacht op koopjes is geopend. Never a dull moment. We moeten bezig gehouden worden om de duisternis te ontvluchten.

Geloofsbelijdenis in het klein

In de katholieke traditie vluchten we niet, maar zoeken we in deze donkere periode naar tekens van Licht. De overgang van Christus Koning naar de advent is terugblikken en vooruitkijken. Het feest van Christus Koning is een groot ‘Amen’ op die gehele christelijke jaarcyclus die de week daarna opnieuw begint met een klein kaarsje op een groene krans.

Het woord ‘Amen’ is een zeer onderschat woord. Het is een klein Hebreeuws restje van onze liturgie. Het komt ongeveer wel vijftien keer voor in de eucharistieviering en het is daarom niet verwonderlijk dat het wel eens wordt overgeslagen.

‘Amen’ is telkens weer een gelegenheid om de bevestiging van het geloof uit te spreken, want dat is de betekenis van ‘Amen’. Het is een geloofsbelijdenis in het klein. Op twee plekken heeft het ‘Amen’ een nog wezenlijker functie waar we echt niet mogen zwijgen. Dat is het ‘Amen’ na het eucharistisch gebed en het ‘Amen’ wanneer de communie wordt uitgereikt.

“De donkere weken van november-december verleiden velen om de duisternis nog groter te maken, maar ze dagen ons uit om juist een licht te ontsteken. ”
- Ad van der Helm

Eucharistisch gebed

Het eucharistisch gebed is opgebouwd volgens de Drie-eenheid. In dat gebed bedanken we God de Vader voor de grote weldaden in ons leven. In het bijzonder voor het leven en het sterven van zijn Zoon, die opgestaan is om ons de gaven van zijn aanwezigheid in de eucharistie te geven.

We vragen de Vader zijn heilige Geest te zenden die de gaven van brood en wijn heiligt en vervult van de aanwezigheid van God de Zoon en ook ons transformeert tot het Lichaam van Christus op aarde, tot de Kerk van Christus die getuigenis aflegt van het evangelie in deze wereld.

Aan het einde van dit Eucharistische gebed volgt de doxologie waarin de Drie-eenheid wordt bezongen. Het ‘Amen’ dat daarop volgt is de instemming met het hele eucharistisch gebed. Het is als ware de voorwaarde om in de communio met de Drie-ene God te staan. Wie van harte dit ‘Amen’ kan uitspreken, is klaar om de communie te ontvangen.

Zelf licht zijn

Het tweede onmisbare ‘Amen’ is wanneer de communie wordt uitgereikt en iedere gelovige individueel wordt aangesproken met “Lichaam van Christus”. Het ‘Amen’ dat dan klinkt is de persoonlijke belijdenis als antwoord op de uitnodigende liefde van God.

Geloven is niet simpelweg ‘ja en amen’ zeggen, maar het is getuigenis afleggen van een overtuiging. Daar hoort ‘Amen’ bij. Bij die overtuiging hoort dat we geloven dat licht de weg wijst voor de mensheid die vaak in duisternis verkeert. De donkere weken van november-december verleiden velen om de duisternis nog groter te maken, maar ze dagen ons uit om juist een licht te ontsteken. Een klein lichtje op een krans dat mensen doet groeien opdat ze zelf licht kunnen zijn voor de ander.