fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Geloofsvragen

Kun je als christen beter vegetarisch leven?

Emma Koevoets 14 april 2021
image
De zusters clarissen in Megen eten vegetarisch. Foto: Laure Noverras via Unsplash

Elke jongere loopt weleens rond met een vraag die hij of zij aan een geestelijke wil stellen. In deze rubriek doen we dat voor je. Deze week de vraag: is het beter om als christen vegetarisch te leven? Zuster Emmanuel Maas, van de clarissen uit Megen, geeft antwoord.  

Veel wordt er in de Bijbel niet over vegetarisch eten gesproken. “Misschien is het enige vers dat daarop wijst wel te vinden in het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1. Daar lees je in verzen 29 en 30 dat God de mens alle zaadvormende gewassen en alle bomen met zaaddragende vruchten als voedsel geeft. En aan de dieren al het groene gewas.”

Mijn omgang met de schepping

Betekent dit dat God oorspronkelijk gewild heeft dat de mens vegetarisch zou zijn? Dat denkt zuster Emmanuel niet. “Jezus was immers ook niet vegetarisch. Waar het volgens mij in de verzen van Genesis 1 om gaat, is dat God zijn schepping als een harmonieus geheel bedoeld heeft. Op onze aarde is alles met alles verbonden. Alle levende wezens hebben weer andere nodig.”

De vraag of het als christen beter is om vegetarisch te leven, moet iedereen voor zichzelf  beantwoorden en is geen kwestie van ‘niet mogen’ of ‘moeten’, vindt de zuster. “De vraag is: als ik werkelijk geloof dat God de wereld en al wat leeft geschapen heeft, wat betekent dat dan voor mijn omgang met al het geschapene?”

‘Spijzen van de Veertigdagentijd’

“De zusters clarissen zijn van oorsprong vegetariërs”, aldus zuster Emmanuel. In de tijd van Clara van Assisi aten zusters altijd ‘de spijzen van de Veertigdagentijd’. Dat betekende: geen vlees en geen zuivel. Voor de zusters was het dus heel lang gebruikelijk om geen vlees te eten.

Halverwege de vorige eeuw heeft de toenmalige huisarts de clarissen echter geadviseerd om vlees te gaan eten. “De ‘vegetarische keuken’ met volwaardige vegetarische maaltijden bestond toen immers nog niet echt”, zegt ze. “Daardoor was er sprake van een tekort aan bepaalde voedingsstoffen.”

Tijden veranderen en in supermarkten en op menu’s zijn steeds vaker vegetarische alternatieven en producten te vinden. “We zijn in 2011 opnieuw vegetarisch gaan eten”, vertelt zuster Emmanuel. In 2016 mocht ze vanuit haar gemeenschap een vegetarische kookopleiding volgen aan De Groene Kookacademie. “Hier leerde ik op een heel nieuwe manier volwaardige vegetarische maaltijden samenstellen en bereiden.”

Genoeg voedsel voor iedereen

Het is volgens de clarissen zaak om met eerbied en zorg om te gaan met de aarde en met de mensen, vooral de kwetsbaarste. “Tegelijk heeft vlees grote impact op het milieu en worden er elders bossen gekapt om voer te verbouwen voor het vee dat nodig is voor onze vleesconsumptie hier.”

Volgens zuster Emmanuel biedt de aarde genoeg voedsel om iedere wereldbewoner elke dag van een volwaardige maaltijd te voorzien, als eten eerlijk verdeeld wordt tenminste. “Door minder of helemaal geen vlees meer te eten, verklein je je voedselafdruk en draag je bij aan een eerlijkere voedselverdeling.”

‘De Vegetarische Zuster’

Een aantal jaar geleden brainstormden de zusters clarissen over mogelijke nieuwe inkomstenbronnen. “Omdat we dus vegetarisch eten, bedachten we De Vegetarische Zuster.” Dat is een eigen productenmerk voor broodspreads en jams met ingrediënten uit de kloostertuin.

De productie voor de verkoop vindt plaats bij ontwikkelboerderij De Laarhoeve in Diessen. “De recepten van onze broodspreads en jams worden door ons ontwikkeld en beproefd in onze kloosterkeuken”, aldus zuster Emmanuel. Bovendien worden er vanuit De Vegetarische Zuster kookworkshops aangeboden om (meer) vegetarisch te leren koken.