fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

Op bedevaart naar Medjugorje: ‘superstimulerend in het geloof’

Redactie KN Jong 11 oktober 2019
image
Gelovigen in Medjugorje. Foto: Peter Siroki ccby flickr.com

Samen met 50.000 andere jongeren vieren, bidden en getuigen: afgelopen zomer ging een groep Nederlandse jongeren op pelgrimstocht naar bedevaartsoord Medjugorje in Bosnië-Hercegovina. Pater Johannes Pio vertelt over de reis en legt de meerwaarde van op bedevaart gaan uit.

“Heel veel jongeren hebben Medjugorje als genadeplek ervaren: ze zijn gegroeid in hun geloof, in hun relatie met God, met Jezus”, vertelt pater Johannes-Pio. Hij was één van de drie priesters die de 43 pelgrimerende jongeren hebben begeleid.

Mladifest

De meeste jongeren kwamen uit de omgeving van Wassenaar, Den Haag en Delft, maar er waren ook jongeren uit Utrecht en Breda bij. “De reis is oorspronkelijk georganiseerd vanuit de Augustinusparochie in Wassenaar”, zegt pater Johannes-Pio. “Daar is kapelaan Boris Plavčić actief. Hij komt zelf oorspronkelijk uit Bosnië en kent het festival Mladifest in Medjugorje natuurlijk al veel langer. Vorig jaar hebben ze ook al een reis georganiseerd, maar die van dit jaar was groter. Daarom zijn we ook met drie priesters gegaan. Als je veel mensen hebt, heb je genoeg pastoraal nodig om iedereen goed te kunnen begeleiden.”

Sinds juni 1981 maken zes zieners uit Medjugorje melding van Mariaverschijningen. Drie van hen – van wie er inmiddels twee buiten Bosnië wonen – zeggen nog altijd dagelijks een verschijning te krijgen. De vierde zegt maandelijks een verschijning te krijgen, de laatste twee jaarlijks. Het Vaticaan heeft nog geen oordeel geveld over de verschijningen: dat kan pas als ze afgesloten zijn. Lange tijd stond het Vaticaan dan ook niet toe dat parochies officiële bedevaarten naar Medjugorje organiseerden: die restrictie is in mei komen te vervallen.

Kleine Wereldjongerendagen

“Het festival opende ’s avonds met een grote Mis”, beschrijft pater Johannes-Pio. “Er waren allerlei festiviteiten, er was aanbidding, er was tijd voor gebed, catechese en getuigenis. Iedere avond vierden we de Mis. Op donderdag was er een Heilig Uur, op vrijdag kruisverering en op zondag speelden ex-drugsverslaafden uit het Cenacolo [een katholiek opvanghuis, red.] een sketch.

“Een meerwaarde van een bedevaart is dat je specifiek de tijd neemt om je op God te richten.”
- Pater Johannes-Pio

“Er waren bisschoppen en kardinalen”, vervolgt pater Johannes-Pio. “Er waren meer dan 50.000 jongeren uit ongeveer tachtig landen. Verder waren er tussen de zes- en zevenhonderd priesters. Voor mij waren het een soort kleine Wereldjongerendagen.”

“Ik vond de gebedssfeer in Medjugorje zelfs nog sterker dan die op de WJD”, vervolgt hij. “Het is heel indrukwekkend om met 50.000 jongeren te aanbidden. Dat lijkt mij ook een van de vruchten van Medjugorje: het is een hele grote genadeplaats. Ik heb als priester heel veel biecht gehoord. De jongeren hebben sommige dingen los kunnen laten. Het helpt om het met een groep samen te doen.”

Superstimulerend in het geloof

“Een meerwaarde van een bedevaart is dat je specifiek de tijd neemt om je op God te richten”, legt pater Johannes-Pio uit. “Dat kan thuis ook, maar uit je normale leefomgeving stappen en jezelf volledig op God richten om Zijn stem te horen, om je door Hem te laten vormen, dát is op bedevaart gaan.”

“De sacramenten met zoveel jongeren samen beleven is bijzonder. Zeker als je thuis naar een kerk komt waar weinig jongeren zijn en dan met 50.000 andere jongeren viert en bidt, is dat superstimulerend in het geloof. Je ziet: de Kerk leeft, de Kerk is groot, de Kerk is jong.”