fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Belgisch parlement wil abortus uitbreiden

Benoit Lannoo 28 oktober 2019
image
Het Paleis der Natie in Brussel, waar het Belgisch parlement vergadert. Foto: wikipedia.org - CCBY Oakenchips

De Belgische federale regering is demissionair, en kan dus alleen zogenaamde lopende zaken beslechten. Intussen is er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers echter wel een meerderheid voor een gevoelige uitbreiding van de abortuswet.

Verschillende partijen in de Belgische federale ‘Tweede Kamer’ hebben wetsvoorstellen ingediend om de mogelijkheden voor abortus uit te breiden.

Abortus uit de strafwet?

Op dit moment is abortus “met therapeutisch motief” mogelijk twaalf 12 weken na de conceptie. De nieuwe voorstellen zouden abortus voortaan mogelijk maken tot achttien weken – of zelfs twintig weken als het aan de extreemlinkse Partij van de Arbeid-Parti du Travail de Belgique (PVDA-PTB) ligt. Ook zou abortus volkomen uit de strafwet worden gehaald.

Geen regeerakkoord

De Franstalige groenen van Ecolo hebben de andere ‘linkse’ partijen opgeroepen dit snel te doen, nu er nog geen nieuwe federale regering is. De christendemocraten laten doorgaans in federale regeerakkoorden opnemen dat ethische kwesties door de regeringscoalitie worden beslecht, om zich zo tegen de cijfermatige libertaire meerderheid in de federale Kamer te beschermen.

Abortus als anticonceptie

Nog belangrijker dan het oprekken van de termijn waarbinnen abortus mogelijk wordt, zijn het schrappen van het ‘therapeutisch motief’ en het lichten van abortus uit de strafwet. Ook het verplichte psychosociaal consult en kennismaking met mogelijkheden tot financiële ondersteuning van de zwangere vrouw of tot adoptie van het kind zouden worden geschrapt.

Daarmee wordt een abortus de facto een banaliteit zonder de minste controle, en een vorm van gewone anticonceptie. Dat is ook de reden dat talloze Belgische artsen al in de pen kropen om aan te geven dat zij het hiermee oneens zijn.

Vlaamse meerderheid

Maar voor de zogenaamde ‘vrijzinnige’ meerderheid in België – extreemlinks, groenen, socialisten, liberalen en een minderheid onder de Vlaams-nationalisten – is het behalen van deze ‘trofee’ veel belangrijker dan maatschappelijke consensus over ethische aangelegenheden.

Vraag is alleen of dit meteen ook een regering aankondigt zonder ’s lands grootste partij, de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), en daarmee meteen een federale regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant.

Zo’n regering zou dan een paars-groene coalitie kunnen zijn, zoals de regering van Guy Verhofstadt (Open VLD) die destijds met de euthanasieregeling en het homohuwelijk ook haar ‘trofeeën’ binnenhaalde.

‘Grote coalitie’

Momenteel zijn twee informateurs – voormalig Vlaams premier Geert Bourgeois (N-VA) en voormalig Franstalig premier Rudy Demotte (Parti Socialiste – PS) – aan het uitzoeken of een ‘grote coalitie’ van N-VA en PS vijf maanden na de verkiezingen denkbaar is geworden.

Indien niet, dan is alleen een regering zonder N-VA haalbaar – en zonder Vlaams Belang, waarmee niemand in zee wil gaan. Of er komen nieuwe federale verkiezingen.

Stilte uit katholieke hoek

De Belgische deelstaatparlementen staan intussen niet ter discussie. Vervroegde verkiezingen zijn er niet mogelijk. In Vlaanderen regeert de N-VA met de christendemocraten van CD&V en de liberale Open VLD. In Wallonië en in de Franstalige gemeenschap zijn er nu al paars-groene coalities van groenen, liberalen en socialisten.

De huidige abortusvoorstellen maken dus ook deel uit van het langdurige federale pokerspel in België. Dat verklaart waarom de katholieke Kerk het niet opportuun vindt haar aloude tegenstand tegen abortus nu opnieuw te verwoorden. Ze is er beducht voor nu olie op het vuur te gooien.

Parlement is eerste macht

Maar uiteindelijk is het parlement natuurlijk de eerste macht in het land. Als de federale regeringsvorming nog enkele maanden aansleept, kunnen deze abortusvoorstellen in de bevoegde parlementaire commissies besproken worden en door de voltallige Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd.

 

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.