fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Biechten, de Mis vieren en ouderen bezoeken: zo verdien je de aflaat voor de Werelddag voor Grootouders en Ouderen

Luuk van den Einden 6 juli 2023
image
De Kerk biedt een volle aflaat aan katholieken die deelnemen aan de viering van de Werelddag voor Grootouders en Ouderen. Ook wie zich bijvoorbeeld speciaal voor ouderen inzet, kan de aflaat verdienen. Foto: OSV News - aartsbisdom Detroit

Net als vorig jaar kunnen katholieken die deelnemen aan een viering op de Werelddag voor Grootouders en Ouderen een volle aflaat verdienen. Het Vaticaan wil daarmee “de devotie onder de gelovigen doen toenemen”.

Op 23 juli viert de Kerk voor de derde keer de Werelddag voor Grootouders en Ouderen. Op verzoek van kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, kunnen katholieken die op die dag aan de Mis deelnemen een volle aflaat verdienen. Volgens Vatican News is de hoop dat daarmee “de devotie onder de gelovigen” zal toenemen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Volgens een door paus Franciscus goedgekeurd decreet wordt de aflaat toegekend aan grootouders, senioren en alle anderen gelovigen die op 23 juli deelnemen aan de viering met de paus in de Sint-Pietersbasiliek of een Mis elders in de wereld.

Kwijtschelding

Voor de volle aflaat gelden de gebruikelijke voorwaarden: wie in aanmerking wil komen, moet het sacrament van boete en verzoening ontvangen hebben, gebeden hebben voor de intenties van paus Franciscus en de Eucharistie ontvangen hebben.

Een volle aflaat biedt kwijtschelding van de tijdelijke straf als gevolg van zonden die al vergeven zijn. Hij kan worden toegepast op de ontvanger of op de zielen in het vagevuur.

Ook wie veel tijd besteedt aan het bezoeken van ouderen die het moeilijk hebben – zoals zieken, eenzame ouderen en gehandicapten – kunnen de aflaat krijgen. Dat gaat op voor katholieken die ouderen in het echt bezoeken, maar ook voor wie dat digitaal doet, bijvoorbeeld via videoverbinding.

Lijden aanbieden

Voor mensen die niet in staat zijn om hun huis te verlaten, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, zal spirituele deelname aan de Mis die wordt gevierd voor de Werelddag door middel van gebed, het aanbieden van hun lijden, en het deelnemen aan de uitzendingen van de verschillende vieringen van de paus hen ook de mogelijkheid geven om een volle aflaat te verkrijgen.

Voorwaarde voor de aflaat is dat de gelovigen zich blijven losmaken van de zonde en van plan zijn om zo snel mogelijk aan de drie gebruikelijke voorwaarden te voldoen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

De aankondiging van de aflaat biedt gelovigen een gelegenheid om “hun geestelijk leven te verdiepen, naastenliefde te betuigen aan ouderen en op een bijzondere manier Gods barmhartigheid te zoeken”, meldt Vatican News.