fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Bisschop weert voorganger wegens falend misbruikbeleid

KN Redactie 7 september 2018
image
Bisschop Bambera tijdens een bezoek aan een opvanghuis voor migranten. (Foto: CNS-Photo/Chaz Muth)

Een 91-jarige emeritus-bisschop mag zijn vroegere bisdom Scranton (VS) niet meer publiek vertegenwoordigen.

In een verklaring aan zijn gelovigen schrijft de huidige bisschop, Joseph Bambera (62), dat hij daarmee het advies volgt van de onafhankelijke misbruikcommissie van zijn bisdom. Dat is een van de bisdommen die genoemd worden in het recente Pennsylvaniarapport.

Ongebruikelijk

Daaruit blijkt dat bisschop Timlin ernstig heeft gefaald in het aanpakken en voorkomen van seksueel misbruik. “Hoewel ongebruikelijk” heeft Bambera de commissie gevraagd de handelwijze van zijn voorganger, van 1984 tot 2003 bisschop van Scranton, tegen het licht te houden zoals dat “met iedere andere beschuldigde priester of leek” zou worden gedaan.

‘Kerk had meer moeten doen’

“Ik begrijp dat het oneerlijk is handelingen in het verleden te beoordelen met de normen van nu. Maar ik weet ook dat de Kerk meer kon en had moeten doen om onze kinderen te beschermen. Dat feit kunnen we vandaag niet negeren”, schrijft Bambera.

Maximaal ingegrepen

Na “zorgvuldige overweging” heeft deze besloten “bisschop Timlin permanent iedere vorm van publieke representatie van het bisdom Scranton, liturgisch of anderszins, te ontzeggen”. “Dat is het maximale dat mijn gezag mij toestaat om tegenover een andere bisschop te doen”, aldus Bambera. Eventuele verdere maatregelen laat hij over aan de Vaticaanse Congregatie voor de Bisschoppen, die hij de zaak heeft voorgelegd.

Timlin schoot tekort

“Laat heel duidelijk zijn dat bisschop Timlin geen kinderen heeft misbruikt en daar nooit van beschuldigd is. Hij heeft enkele misbruikzaken verkeerd afgehandeld in de bijna twintig jaar dat hij bisschop van Scranton was en het bisdom faalde in zijn plicht kinderen te beschermen. En in vele van de gedetailleerd in het Grand Jury-rapport beschreven zaken schoot ook bisschop Timlin tekort.”
Hij volgde in de meeste zaken wel de bestaande procedures, “maar hij had meer kunnen doen”.

Veiligheid eerste prioriteit

Bambera erkent dat hij Timlin eerder had moeten aanpakken, maar dat zijn eerste prioriteit na zijn aantreden in 2010 was misbruikplegers zelf op te sporen en aan te pakken en een veilige omgeving voor kinderen te creëren. Het “ontnuchterende” rapport heeft hem ertoe gebracht alsnog maatregelen te nemen en ook zijn eigen optreden tegen het licht te houden.

Goede reputatie

Als vicaris voor clerus van 1995 tot 1998 liet hij twee misbruikpriesters permanent uit het ambt zetten, en als lid van een ad hoc commissie in 2002 nog eens tien. Na zijn aantreden in 2010 heeft hij tot tweemaal toe de archieven laten doorspitten op eventueel misbruikdossiers en liet hij de maatregelen aanscherpen en verbeteren. Ook is sindsdien iedere beschuldiging bij de burgerlijke autoriteiten gemeld.
Ook Bambera’s voorganger, Joseph Martino, zag toe op zorgvuldige naleving van het zero-tolerancebeleid dat in 2002 werd ingevoerd.

Nieuwe onderzoeken aangekondigd

Inmiddels is bekend geworden dat de Openbaar Aanklager van de staat New York, Barbara Underwood, alle acht bisdommen heeft bevolen alle informatie over mogelijk misbruik of regelingen te overhandigen voor nader onderzoek. Ook de staat Nebraska heeft de drie bisdommen aldaar om hetzelfde gevraagd. (KN)