fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschoppen VS en Mexico kritisch over Trumps plan voor grensmuur

KN Redactie 27 januari 2017
image
Protest bij de Amerikaanse ambassade in Mexico-Stad op het moment van de inauguratie van president Trump. (Foto: AP)

De bisschoppenconferenties van de Verenigde Staten en Mexico hebben president Donald Trumps decreet over migratie bekritiseerd. Meest in het oog springend punt daarin is de tijdens de campagne al fel bediscussieerde muur die Trump wil bouwen langs de grens met Mexico.

Het hoofd van het migratiecomité van de Amerikaanse bisschoppen, mgr. Joe Vasquez, zei dat het bouwen van een muur “migranten – in het bijzonder kwetsbare vrouwen en kinderen – alleen maar meer onderhevig maakt aan mensenhandelaren en smokkelaars”.

‘Gezinnen uiteen scheuren’

De bisschop stelde ook vraagtekens bij Trumps voornemen om immigranten zonder papieren uit te zetten. Dat “zal gezinnen uiteen scheuren en angst en paniek ontketenen in gemeenschappen”.

Hij erkende dat het nodig is veiligheid te creëren aan internationale grenzen maar ontkende dat die bereikt kan worden door “grootschalige escalatie van detentie van immigranten en intensief, toegenomen gebruik van handhaving in immigrantengemeenschappen”.

Reactie Mexicaanse bisschoppen

Ook de Mexicaanse bisschoppenconferentie heeft zich kritisch uitgelaten over Trumps immigratiedecreet.

“Het eerste dat ons kwetst is dat veel mensen die hun gezins-, geloofs-, werk- of vriendschapsrelatie beleven, nog meer geblokkeerd zullen worden door deze inhumane inmenging”, schrijven de Mexicaanse bisschoppen in een verklaring.

Ze roepen op tot reflectie over de vraag hoe veiligheid en werkgelegenheid kunnen worden bevorderd zonder een grensmuur te bouwen. Ook schrijven de Mexicaanse bisschoppen: “Wij zullen onze broeders en zusters die uit Centraal- en Zuid-Amerika komen en op doortocht zijn door ons land richting de Verenigde Staten, blijven steunen.”

Huidige versperring

Overigens staat op een aantal plekken langs de Mexicaans-Amerikaanse grens al een versperring. Volgens de Engelse krant The Telegraph bestrijkt die iets meer dan 1100 kilometer van de in totaal ongeveer drieduizend kilometer lange grens. De rest, aldus de krant, is “open, bijna onmogelijk om op te bouwen of ondoordringbaar”.

Paus Franciscus en Donald Trump

Vorig jaar vlogen paus Franciscus en Donald Trump elkaar verbaal in de haren. Franciscus bezocht tijdens zijn reis naar Mexico de grens met de VS.

Trump zei voorafgaand aan dat bezoek dat de paus wellicht “het gevaar van de open grens die we hebben met Mexico” niet begrijpt. Dat leidde tot een officiële reactie van het Vaticaan.

Op de terugvlucht van Mexico naar Rome zei de paus over het bouwen van versperringen op de grens tussen de twee landen, zoals Trump toen al bepleitte: “Iemand die alleen daaraan denkt, muren… en geen bruggen te bouwen, is niet christelijk.”

Eerder deze week verwelkomden de Amerikaanse bisschoppen bij monde van kardinaal Dolan Trumps herinvoering van het ‘Mexico City-beleid’ van president Reagan. Dolan sprak van een “welkome stap”. (CC)