fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Duitse parlementariërs: NIPT niet standaard uit ziekenfonds vergoeden

KN Redactie 18 augustus 2016
image
In Nederland is actiegroep Downpride zeer kritisch over de NIPT. Hier een recente actie op het Binnenhof in Den Haag. (Foto: Liesbeth Paardekoper)

Parlementariërs van alle fracties in de Duitse Bondsdag spreken zich in een brief uit tegen het standaard via het ziekenfonds vergoeden van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT).

Met de NIPT kan met een hoge waarschijnlijkheid worden vastgesteld of een ongeboren kind chromosomale afwijkingen heeft, waaronder het Syndroom van Down. Daardoor is het in een aantal gevallen niet meer nodig een vruchtwaterpunctie of vlokkentest uit te voeren, ingrepen die een klein risico op een miskraam met zich meebrengen.

‘Geen enkel medisch nut’

In een woensdag gepubliceerde brief aan het Gemeenschappelijk Bondscomité G-BA stellen de Bondsdagleden dat de test er uitsluitend toe dient om een trisomie op te sporen en “geen enkel medisch nut” heeft, meldt KNA.

De G-BA wil volgens KNA naar verluidt vandaag beslissen over het beginnen van een zogeheten ‘reguliere methodewaarderingsprocedure’ voor de NIPT.

“Dat zou nog een stap dichter bij de overname als reguliere vergoeding uit het ziekenfonds zijn dan de proefrichtlijn die twee jaar geleden in gesprek was”, schrijven de parlementariërs Corinna Rüffer (Grüne), Hubert Hüppe (CDU), Dagmar Schmidt (SPD) en Kathrin Vogler (Linke).

‘Grote zorg’

“Ook als de test eerst alleen voor zogenaamde risicozwangerschappen aangeboden zal worden: op grond van de ervaringen met prenatale diagnostiek tot nu toe is te verwachten dat de test uiteindelijk als reguliere vergoeding voor alle zwangeren wordt gevestigd”, aldus de vier, en dat “vervult ons met grote zorg”.

De NIPT “dient er uitsluitend voor, naar een trisomie te zoeken. Ze heeft geen enkel medisch nut, zoals bijvoorbeeld de betere verzorging van moeder of kind”, maar leidt er wel toe dat trisomieën als “verder door velen vermijdbare risico’s” worden neergezet.

Druk om ‘perfect’ kind te krijgen

“Nu al beslist het overwegende aantal van de zwangeren bij een positief testresultaat tot afbreking van de zwangerschap. De mogelijkheid om zeer vroeg en ‘risico-arm’ te testen, zou ook de maatschappelijke verwachting kunnen wekken dit aanbod te moeten gebruiken.”

Daarmee stijgt volgens de briefschrijvers mogelijk ook de druk en individuele verantwoording om een “perfect” kind te krijgen. Ouders die besluiten niet te testen of een gehandicapt kind te houden, zouden steeds meer in een situatie kunnen raken waarin zij zich gedwongen voelen hun besluit te verantwoorden.

De parlementariërs wijzen erop dat de ‘‘reguliere methodewaardering’ enkel voorziet in het testen van het “diagnostisch en therapeutisch nut van de nieuwe methode” en haar “medische noodzaak

‘Brisante beslissing’

Dat het huidige overleg midden in het zomerreces wordt gehouden, wekt volgens de briefschrijvers de indruk dat “deze brisante beslissing waar mogelijk onder de radar van de openbaarheid genomen moet worden”.

Ze vragen de G-BA “nadrukkelijk” om in het vervolg rekening te houden met de ethische en maatschappelijke consequenties.

“Dat zou in het kader van een serieus, intensief en openlijk debat moeten gebeuren, waarbij in het bijzonder ook verenigingen en zelforganisaties van mensen met een beperking betrokken moeten worden.”

Bizarre tegenspraak

De Duitse bisschop en ethicus Anton Losinger, lid van de Nationale Ethiekraad, keerde zich vorig jaar ook tegen het vergoeden van de NIPT door de Krankenkasse. Ook hij wees erop dat testen als de NIPT het leven van ongeboren kinderen met een chromosomale afwijking verder in gevaar brengen.

De hulpbisschop van Augsburg noemde het een bizarre tegenspraak dat de samenleving zich enerzijds erg inspant voor de inclusie van mensen met een handicap, maar anderzijds ongeboren kinderen met een handicap het levensrecht ontzegt.

NIPT in Nederland en België

In Nederland en België leeft kritiek op de NIPT. In België kan de test al door alle zwangere vrouwen verkregen worden bij commerciële laboratoria.

In Nederland loopt een proef waarbij de test wordt aangeboden aan zwangere vrouwen wier kind een verhoogd risico op een chromosomale afwijking heeft.

Begin juli adviseerde de Gezondheidsraad minister Schippers van Volksgezondheid om de NIPT bij wijze van proef aan te bieden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor het huidige screeningsmiddel, de zogeheten combinatietest.

ChristenUnie, SGP en actiegroep Downpride reageerden kritisch op het advies van de Gezondheidsraad.