fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Filipijnse bisschoppen tegen herinvoering doodstraf

Charles Collins - Crux 14 augustus 2020
image
Foto: CNS Photo

De Filipijnse bisschoppenconferentie heeft er bij het Congres op aangedrongen de woorden van president Duterte te negeren. Hij wil opnieuw de doodstraf invoeren.

Het Filipijnse Huis van Afgevaardigden én de Filipijnse senaat overwegen wetgeving om de doodstraf weer in te voeren. Deze is op de Filipijnen in 2006 afgeschaft. Sinds Duterte in 2016 president werd, pleit hij voor herinvoering van de doodstraf.

Aanval op heiligheid van het leven

Dinsdag publiceerde de Filipijnse bisschoppenconferentie een verklaring dat “het appèl van onze gekozen wetmakers veroordeelt om de doodstraf uit zijn graf terug te roepen”.

De bisschoppenconferentie dringt er bij de wetmakers op aan in te zien “dat de doodstraf een aanval is op de heiligheid van het leven en de waardigheid van de mens”.

Gericht op de meest kwetsbaren

“De herinvoering van deze straf zal zich richten op de meest kwetsbare delen van de samenleving, die geen middelen hebben om zichzelf te verdedigen”, schrijven de bisschoppen.

“Bovendien: als land zal ons falen om ons commitment naar de internationale gemeenschap te honoreren om de doodstraf niet meer terug te brengen, ons niet alleen in een kwaad daglicht zetten, maar ook ons respect verspelen.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

De bisschoppenconferentie verwees naar het Protocol van het Internationale Convenant voor Civiele en Politieke Rechten dat door de Filipijnen in 2016 ondertekend werd en een jaar later geratificeerd. Dat protocol verbiedt de ondertekenaars de doodstraf toe te passen.

Gebrek aan onafhankelijkheid

In een aparte verklaring veroordelen de priesters van het Aartsbisdom Manilla de congresleden vanwege “het gebrek aan onafhankelijkheid en de onvoorzichtigheid van sommigen die besloten om zich onmiddellijk te plooien naar de wensen van president Duterte door wetten over de doodstraf op te stellen”.

De priesters “herkennen de zielenpijn, het verdriet en de angst bij slachtoffers van gewelddadige criminaliteit en we sympathiseren met hen”.

Steun voor slachtoffers

Ze vervolgen: “We voelen de woede en wanhoop van de families van slachtoffers die genegeerd worden door het justitiële systeem en soms zelfs door de Kerk.”

“De doodstraf is een aanval op de heiligheid van het leven en de waardigheid van de mens”
- Filipijnse bisschoppenconferentie

“We steunen de nabestaanden en staan ze bij in hun noden. Zeker, ze verdienen onze compassie, begrip, liefde en steun. We willen ze helpen in hun zoektocht naar gerechtigheid.”

Herstel en harmonie, niet de dood

De priesters benadrukt echter dat hun steun voor de slachtoffers en hun families “ons niet verplicht om te pleiten voor herinvoering van de doodstraf.”

“In plaats daarvan roepen we onze leiders op alle moeite te doen om een justitieel systeem te bewerkstelligen dat herstel en harmonie brengt, en niet de dood.”

De doodstraf schrikt niet af

De bisschoppelijke commissie voor pastorale gevangenenzorg liet uit ook verklaring uitgaan. Daarin stelde de commissie dat de doodstraf “de inherente waardigheid van een persoon geweld aandoet.”

“Er is geen direct bewijs,” aldus de commissie, “dat de doodstraf criminaliteit afschrikt, zoals er geen duidelijke binnen- en buitenlandse studies zijn die het argument ondersteunen dat het inderdaad een afschrikmiddel is.”

“In  tegendeel: uit onderzoek in 2009 bleek dat de consensus onder criminologen is dat de doodstraf niet een significant afschrikwekkender effect heeft dan een lange gevangenisstraf.”

Onomkeerbaar

De commissie benadrukte ook dat de doodstraf onomkeerbaar is. “Met de doodstraf is rechtvaardigheid niet meer dan een bestraffing. Werkelijke rechtvaardigheid is herstellend en nooit enkel bestraffend. Het geeft een persoon de kans om te veranderen, ongeacht hoe klein de kans daarop ook is.”

Ook de commissie is van mening dat de meest kwetsbaren in de samenleving hierdoor geraakt zullen worden: “De ervaring leert ons dat de meeste, zo niet alle mensen die de doodstraf ondergaan arme en laagopgeleide mensen zijn, die geen goede advocaten kunnen betalen om hen te verdedigen.”

Doe iets aan de coronacrisis

De bisschoppen riepen het congres op om zich in plaats daarvan te richten het aanpakken van de gevolgen van de coronacrisis in het land.

Ook pleiten ze ervoor dat het justitiële systeem gemoderniseerd en hervormd wordt en dat corruptie in gevangenissen wordt aangepakt.